Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
17-04-12 Studiedag Europa 150x150

Neem deel aan de studiedag over Europa

Op 22 mei vindt in Brussel een studiedag plaats over Europa. Marianne Thyssen komt aan het woord, naast tal van andere sprekers.Meer info en inschrijvingsformulier

Nieuws

Meer nieuws
De Minister van Mobiliteit had voor de wet die de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen regelt, advies gevraagd aan de Raad van State. Op 10 februari 2016 had de Raad in haar advies al bemerkingen : “ Aldus houdt de ontworpen tekst een aantasting in van de vakbondsvrijheid zoals die wordt gewaarborgd door de artikelen 23 en 27 van de Grondwet” en ook nog aan een aantal Europese Handvesten.
Lees meer
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB: De ingebrekestelling die de Europese Commissie in maart 2014 startte tégen de Belgische havenarbeidsorganisatie werd vandaag eindelijk behandeld op de Raad van Europese Transportcommissarissen en werd door de Europese Commissie eindelijk ingetrokken!
Lees meer
loodsen 150
Op een speciaal bij elkaar geroepen sectorcomité XVIII, het onderhandelingscomité met de Vlaamse Regering, werd op 15 mei een akkoord over de duurzame organisatie van het loodswezen gevonden. Een dossier waar delen al aansleepten van 2012 en zaken die dienden uitgewerkt in het kader van het akkoord gesloten op “’t schoon verdiep” in maart 2016. ACOD, VSOA en ACV-Transcom gaven – elk met hun bedenkingen en opmerkingen hun fiat. ACV-Transcom is gedurende de hele periode trouw gebleven aan de eisen en ingenomen positie. Op een consequente en constructieve manier hebben we al deze tijd gepoogd het globale dossier in ieders belang te finaliseren zoals een schip dat in de haven wordt geloodst.
Lees meer
Maersk
Vorige week kondigde de Deense rederij Maersk aan dat zij twee lijndiensten zou verleggen. Bepaalde bronnen beweren dat de recente loodsenacties hiervoor de aanleiding zouden zijn. Voor ACV-Transcom is het verwijzen naar de loodsenacties een goedkoop excuus en zijn er andere redenen.
Lees meer
La CSC-Transcom a pris connaissance ce matin de la volonté du Ministre Bellot de déposer un projet de loi sur le service minimum. Rien de nouveau sous le soleil, dès 2014, cela était annoncé dans l’accord de gouvernement. Pour la CSC-Transcom, un dialogue social basé sur le respect mutuel et visant à la recherche de solutions est la seule façon d’éviter les conflits.
Lees meer
Meer nieuws

Zika

Verhuisd? Nieuwe e-mail? Laat het ons weten