Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
ITF-solidarity-150
Deze week komen vakbonden voor havenarbeiders en zeevaarders vanuit de hele wereld samen in Kaapstad, Zuid-Afrika voor de internationale conferentie van ITF. Eén van de thema’s die er besproken worden, is de nieuwe havenwetgeving in Spanje, waardoor 6.500 dokwerkers hun job dreigen te verliezen. De deelnemers, waaronder ACV-Transcom, betuigen allen hun solidariteit met hun Spaanse collega’s. De Spaanse dokwerkers zijn sinds maandag in staking tegen de nieuwe wet.
Lees meer
Het overleg dat vandaag 6 juni plaats vond tussen de directie van Aviapartner en de vakbonden heeft niet de verhoopte antwoorden opgeleverd. ACV-Transcom had op de voorbereidende ondernemingsraad van vorige week een aantal prangende problemen in de drie luchthavens op tafel gelegd, waaronder het personeelstekort, het gebrekkige materiaal en de misbruiken met dagcontracten en had vandaag afdoende oplossingen van de directie verwacht. “Maar de beloftes van de directie zijn om te lachen”, aldus Bjorn Vanden Eynde, secretaris bij ACV-Transcom.
Lees meer
Pano
Naar aanleiding van de Pano-reportage rond de misbruiken van de uitzendarbeid bij DHL op de luchthaven verklaarde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) dat ze niet op de hoogte was en bovendien dat er een akkoord was tussen de werkgevers en vakbonden over een zelfregulerend systeem in de sector. Voor ACV-Transcom waren deze onwaarheden een brug te ver, gezien het goede en waardevolle werk dat zij elke dag opnieuw doen in het belang van alle werknemers.
Lees meer
De Minister van Mobiliteit had voor de wet die de sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen regelt, advies gevraagd aan de Raad van State. Op 10 februari 2016 had de Raad in haar advies al bemerkingen : “ Aldus houdt de ontworpen tekst een aantasting in van de vakbondsvrijheid zoals die wordt gewaarborgd door de artikelen 23 en 27 van de Grondwet” en ook nog aan een aantal Europese Handvesten.
Lees meer
Meer nieuws

Zika

Verhuisd? Nieuwe e-mail? Laat het ons weten