Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Fair Transport

Ben je autobus-of touringcarchauffeur? Neem even de tijd voor de ETF-enquête en geef je mening over arbeidsroutines de werkomstandigheden. 

Alvast bedankt!

kandidaat havenarbeiders

Gezocht: Havenarbeiders!

De Haven van Antwerpen wil in 2018 ruim 600 havenarbeiders aanwerven. Kim Paenen meldde zich drie jaar geleden bij ACV-Transcom om zich kandidaat te stellen. Ze werkt nu al bijna drie jaar in de Haven. ‘Nog altijd met veel plezier, voor mij is dit een ideale job.’  
Kijk hier hoe jij je ook kandidaat kan stellen. 

Nieuws

Meer nieuws
Vanaf volgend jaar zou interimarbeid in alle sectoren mogelijk worden. Ook in de binnenscheepvaart. ACV-Transcom maakt zich grote zorgen. Niet alleen is de sociale dumping in deze sector nu al gigantisch. “Dit was evenmin het antwoord dat wij verwachtten op de dramatische toestanden van interimarbeid die dankzij een undercoverreportage werden blootgelegd bij DHL”, klinkt het. Men zou het tekort aan personeel beter opvangen door te investeren in opleidingen en waardige jobs.
Lees meer
Congres Oostende
Op vrijdag 8 september verzamelden afgevaardigden van de nationale vakbondscomités en vertegenwoordigers uit de diverse nationaal sectoriële kernen van de belangengroepen water en mobiliteit in Oostende voor een gezamenlijk congres. Op het congres werd het fusieproject dat in 2014 van start ging, officieel gemaakt. Bedoeling is de sectoren in de beide belangengroepen nauwer te laten samenwerken in een geest van netwerksyndicalisme en een syndicale versterking van de aparte sectoren.
Lees meer
De Nationale Vakbondsraad spoor van ACV-Transcom besliste vandaag om een ruime consultatie te houden bij het personeel over de verschillende dossiers die momenteel op tafel liggen. Onze leden vragen de nodige tijd om een definitieve beslissing te nemen en willen meer duidelijkheid over de echte intenties van de overheid.
Lees meer
Havenarbeiders
Op 30 augustus werd het nationaal sociaal akkoord 2017-2018 van toepassing voor de Havenarbeiders, Vaklui en Logistieke werknemers tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens ondertekend in het paritair comité. Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voorzag in een loonmarge van 1,1% te onderhandelen voor alle sectoren. Deze zeer beperkte onderhandelingsmarge en het behalen van de volledige invulling van de 1,1 was dan ook de reden dat het resultaat van de CAO-besprekingen opnieuw niet werd voorgelegd in een referendum.
Lees meer
Auckland
Maandag 28 augustus bereikten we een protocol van sectorakkoord voor de luchthavenuitbating, na moeilijke en slepende onderhandelingen. In een sector waar de betrokken ondernemingen enorme winsten genereren, was het niet evident de werkgevers naar een minimaal sectoraal akkoord te duwen. Voor ACV-Transcom is het resultaat bevredigend, want een aantal van onze speerpunten zijn in het akkoord opgenomen.
Lees meer
Meer nieuws

Zika

Van het zomerakkoord krijgen wij het niet warm

Verhuisd? Nieuwe e-mail? Laat het ons weten