• sociale verkiezingen
 
Het is belangrijk dat je de taken op je werkplek kan uitvoeren op een veilige manier. Via onze vertegenwoordiging in het comité PBW sporen we de risico’s op voor de veiligheid en evalueren we ze. Preventie is hier van essentieel belang zodat mogelijke risico’s op arbeidsongevallen zoveel mogelijk kunnen vermeden worden.

affiche veiligheid