• sociale verkiezingen
 

Tewerkstelling

Tijdens je loopbaan kunnen zich, buiten je eigen wil om, situaties voordoen waardoor je tewerkstelling in het gedrang komt: je dienst die geherstructureerd wordt; je betrekking wordt afgeschaft, … Dergelijke situaties kunnen voor jou een ingrijpende impact hebben. Je staat er echter nooit alleen voor! Je afgevaardigde streeft ernaar om, in samenspraak met je werkgever, een oplossing te vinden.

affiche tewerkstelling