• sociale verkiezingen
 

Evenwicht

Een goed evenwicht vinden tussen je trachten te herzien. WERK/PRIVÉ werk en je privéleven is een kunst. Er bestaan verschillende verlofstelsels die kunnen helpen om dit evenwicht na te streven. Helaas wordt je aanvraag niet altijd even gemakkelijk ingewilligd. Onze vertegenwoordigers in de Gewestelijke Paritaire Commissies kunnen deze opnieuw onderzoeken en een eerder genomen beslissing trachten te herzien.

affiche werk-privé