Waarvoor stemmen?

GPC (Gewestelijke Paritaire Commissie) 

CPBW (Comité Préventie en Bescherming op het werk) 

BCPBW (Bedrijfscomité Préventie en Bescherming op het werk) 


Welke zijn de bevoegdheden van de Gewestelijke paritaire commissie ? 
Onderzoeken van voorstellen of klachten i.v.m. de organisatie van het werk, Werktijden (uurroosters), aanvragen deeltijdse arbeid,…. 
Welke zijn de bevoegdheden van het Comité Préventie en Bescherming op het werk? 
Advies geven en voorstellen doen met de bedoeling actief bij te dragen aan het welzijn van de werknemers. Veiligheid op het werk, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, verfraaiing van de werkplaats,… 

Welke zijn de bevoegdheden van het Bedrijfscomité Préventie en Bescherming op het werk? 
Advies geven en voorstellen doen i.v.m. het globaal welzijnsplan en voor elke onderneming (Infrabel, NMBS of HR-Rail) met als doel acties bij te dragen aan het welzijn van alle werknemers. Het comité onderzoek eveneens punten die niet behandeld zijn of zeer problematisch zijn op lokaal vlak (CPBW)