Overheidsvakbonden protesteren bij minister van Pensioenen

Tijdens het contact met de minister kwamen de volgende punten naar voren:
  • De minister van Pensioenen garandeert ons dat er geen vermindering zal zijn van het pensioen waar het personeel in de openbare sector kan op uitzien. Dat is onder meer van belang voor de kwestie van de diplomabonificatie.
  • De voordelige pensioenbreuken worden niet zomaar stopgezet. De minister bevestigt dat dit geen budgettaire maatregel is (vandaar dat hij voor de regering ook ‘pro memorie’ is genoteerd). Wel zou de regeling worden geactualiseerd en billijker gemaakt. Deze problematiek is gekoppeld aan de kwestie van de zware beroepen die wordt behandeld in het nationaal pensioencomité. De vakbonden willen hierover voor het groot verlof duidelijkheid.
  • De sociale akkoorden inzake vervroegde uitstapregelingen worden gerespecteerd zoals die vandaag bestaan.
  • Het zogenaamde pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid wordt niet zomaar afgeschaft. De minister wil deze kwestie onderzoeken om schrijnende situaties weg te werken. Er moet dus een behoorlijk alternatief worden uitgewerkt.
  • Voor het contractueel overheidspersoneel komt er een aanvullende pensioenregeling. Voor de federale overheid heeft de regering een budget voorzien dat zal toelaten om een degelijke regeling van ten minste 3% te concretiseren, met ruimte voor een ‘backservice’ voor de prestaties van het verleden.
Meer in het algemeen garandeert de minister van Pensioenen de vrijwaring van alle verworven rechten. Hij heeft ook heel duidelijk gezegd dat hij voor deze kwesties het sociaal overleg ten volle wil laten spelen.

Morgen worden in het nationaal pensioencomité de werkzaamheden rond de problematiek van zware beroepen verdergezet.

De vakbonden zullen nu hun leden informeren over deze elementen en de druk op de regering hoog houden. Wij zullen er ook over waken dat de minister van Pensioenen zijn engagementen nakomt. We zullen de situatie voortdurend evalueren en waar nodig verder druk uitoefenen met acties.