Vastklikken rechten SWT op 58 jaar

Vanaf 1 januari 2015 zijn er nieuwe leeftijd- en loopbaanvoorwaarden van toepassing op de huidige cao SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) op 58 jaar. Na 31 december 2014 is SWT (het vroegere brugpensioen) op 58 jaar wettelijk niet meer mogelijk. 
Daarom is een vastkliksysteem ingesteld voor 2014. Deze nieuwe maatregel klikt rechten vast op het moment dat je aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden van de cao SWT op 58 jaar met 38 jaar beroepsloopbaan voldoet in 2014. 
Dit stelsel geeft de werknemer de mogelijkheid om verder te blijven werken en na 2014 zijn vastgeklikte rechten om op SWT (brugpensioen) te gaan, op te nemen in geval van ontslag bij dezelfde werkgever. Zelfs al zijn de voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan op dat moment verstrengd. 
Het is jouw taak om zelf de vakbond te contacteren met de vraag een RVA-attes af te leveren dat bevetigt dat je aan de voorwaarden voldoet om van het vastkliksysteem te kunnen genieten.