Stéphane Fischler herverkozen als voorzitter AWDC

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) afgelopen woensdag werd Stéphane Fischler door de directieleden opnieuw verkozen tot Voorzitter. De Raad van Bestuur benoemde ook opnieuw Kaushik Mehta als Vice Voorzitter voor de handel en Freddy Inzlicht als Vice Voorzitter voor de Beurzen. 
In 2012 werd in de statuten van het AWDC bepaald dat de duur van de mandaten verlengd wordt naar vier in plaats van twee jaar in combinatie met een rotatiesysteem dat zegt dat elke twee jaar de helft van de Raad van Bestuur opnieuw aangeduid of verkozen dient te worden. Op die manier is de continuïteit van de werking van de Raad op langere termijn verzekerd. 
Zoals gestipuleerd door de statuten schoven de Beurzen deze week hun vertegenwoordigers naar voren; Alfred (Freddy) Inzlicht, Jacques (Jacky) Korn en voor het eerst in de Raad van Bestuur van het AWDC Thierry Polakiewicz. De vertegenwoordigers van de industrie SBD en VKD stelden Stéphane Fischler voor als vertegenwoordiger. De overige zes Bestuursleden, rechtstreeks verkozen als vertegenwoordigers van de handel, Mr Kaushik Mehta, Mr Santosh Kedia, Mr Shailesh Javeri, Mr Samir Mehta en Mr Jacques Weisz, blijven op post tot de verkiezingen in 2016. 
AWDC CEO Ari Epstein: "Ik wil in de eerste plaats Stéphane Fischler hartelijk feliciteren met zijn herverkiezing als Voorzitter van het AWDC. In de afgelopen twee jaar heeft hij duidelijk zijn waarde bewezen aan het hoofd van onze Raad van Bestuur. Hij is alom gerespecteerd in de Antwerpse diamantgemeenschap en ver daarbuiten en hij staat bekend om zijn enorme toewijding voor onze sector. Als CEO van onze organisatie kijk ik er dan ook naar uit om de goede samenwerking met zowel Voorzitter als de Raad van Bestuur ook de komende jaren voort te zetten.” 
Stéphane Fischler is geboren in Antwerpen in 1958. Hij behoort tot de derde generatie diamantairs en begon zijn carrière in het familiebedrijf in 1979. Fischler Diamonds werd opgericht in 1953 door Aby en Cappi Fischler, and door wijlen Bram Fischler, die ook President van de Wereldfederatie van Diamantbeurzen, Voorzitter van de Antwerpse Diamantbeurs en HRD was. Stéphane Fischler is vandaag nog steeds vennoot in het bedrijf. 
Doorheen de jaren heeft Mr Fischler verschillende mandaten opgenomen in tal van organisaties in de diamantsector. Zo is hij al sinds 1994 Vice Voorzitter van het SBD, het Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid. Hij was ook van 1996 tot 1997 Voorzitter van de IDMA, Secretaris-Generaal/Schatbewaarder van 1998 tot 2008 en hij is heden nog steeds Schatbewaarder van diezelfde organisatie. Van 1998 tot 1999 was hij ook voorzitter van het Wetenschappelijk Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD) en hij is al vele jaren lid van de Raad van Bestuur van het instituut. Mr Fischler is ook stichtend lid en zetelt nog steeds in de Raad van Bestuur van de World Diamond Council (WDC). Hij was ook van 2005 tot 2008 Schatbewaarder van HRD. Voor hij Voorzitter werd van het AWDC was Stéphane Fischler al twee jaar Vice Voorzitter. Hij was van 2008 tot begin dit jaar Voorzitter van de International Diamond Council (IDC), is sinds 2010 ook lid van de Raad van Bestuur van het Diamond and Jewellery Management Institute Antwerp en sinds 2007 ook Vice Voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van het Diamond Development Initiative (DDI). 
(bron: www.awdc.be)