Nieuw sectoraal akkoord

Postbode
De sociale partners hebben in de sector van de diamantnijverheid op 14 december 2015 een akkoord bereikt dat – binnen de beperkingen die ons werden opgelegd door de regering – maximaal rekening houdt met wat werknemers belangrijk vinden: koopkracht, werkzekerheid, werkbaar werk en aangepaste eindeloopbaanmogelijkheden. Hieronder volgen de krachtlijnen van het akkoord voor de periode 2015-2016.
1. Koopkracht
  • Vanaf 1 januari 2016 wordt het aandeel van de werkgever in de maaltijdcheque verhoogd met 1 euro. Dat betekent dat de waarde van een maaltijdcheque stijgt tot minimum 6,55 euro. Duurtijd cao tot en met 31/12/2017 
  • In de cao vervoerskosten zal verduidelijkt worden dat het eigen vervoer ook slaat op de fiets. Duurtijd cao tot en met 31/12/2017

2. Werkbaar werk
Er worden concrete voorstellen uitgewerkt door het Fonds voor de Diamantnijverheid.
3. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) 
Invoering van een SWT 58 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan voor het jaar 2016. 
Ter herinnering: eerder werd al een cao gesloten die SWT op 60 jaar nog mogelijk maakt tot eind 2017, mits een loopbaan van:
  • voor de mannen: 40 jaar
  • voor de vrouwen: 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016) of 33 jaar (in 2017)

4. Vorming en opleiding
Het opleidingsbeleid wordt verder versterkt, met een bijzondere aandacht voor de tewerkstelling van jongeren.
5. Verlenging van cao’s bepaalde duur
  • Tot einde 2016: werkgelegenheid en vorming van risicogroepen.
  • Tot einde 2017: aanvullende scholingsovereenkomsten, cadeaucheques, aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers (+50 jaar), anciënniteitspremie, bijkomende vakantiedagen vanaf 56 jaar en ouder.

6. Statuut arbeiders-bedienden
Tijdens de duurtijd van het protocol blijven de verkorte opzegtermijnen diamant verder van toepassing.
7. De sociale partners zullen samen een visie ontwikkelen om de toekomst van de diamantnijverheid te behouden en te versterken.
8. Sociale vrede wordt gewaarborgd voor de duurtijd van dit protocol.