Informatiecampagne in transportbedrijven over lonen

ACV-Transcom vroeg bij het sociaal overleg met de werkgevers van 21 februari een duidelijk standpunt over het voorstel om de lonen voor vrachtwagenchauffeurs te verhogen bovenop de loonnorm. De maatregel is broodnodig want de lonen in de sector behoren tot de allerlaagste in het land en het beroep is al lang een knelpuntberoep. Er werd overeengekomen dat de werkgeversfederaties tegen het volgende overleg van 21 maart hun standpunt hierover zullen laten weten. Tot dan vindt ACV-Transcom het voorbarig om een stakingsaanzegging te doen. “We geven voorkeur aan overleg. Wel zullen we de komende weken het personeel in de transportbedrijven informeren over het voorstel. Spontane acties zijn dan niet uitgesloten, en worden wel door ons gedekt.” 
Onze chauffeurs behoren zogezegd tot de duurste van Europa, maar tegelijkertijd zijn hun lonen wel bij de laagste van het land, ook in vergelijking met gelijk geschoolde arbeiders in andere sectoren. Het hoogste minimumloon in het vervoer (een chauffeur +15 ton) ligt in de buurt van de laagste minimumlonen in andere sectoren of zelfs er ver onder. De lonen van de minst geschoolde medewerkers in bakkerijen, beenhouwerijen, horeca, liggen op het niveau van of zijn hoger dan het loon van de best betaalde vrachtwagenchauffeurs. De chauffeur van een vuilniswagen verdient vandaag 16 euro per uur, een vrachtwagenchauffeur 12 euro. 
Er is dus een inhaalbeweging nodig, vindt ACV-Transcom. Daarom heeft ze bij het laatste overleg met de werkgevers een loonstijging gevraagd die aanzienlijk hoger ligt dan de 1,1% die door de loonnorm wordt bepaald, om de groeiende kloof te dichten. “Concreet komt het neer op een verhoging van 4 euro/uur voor de hoogste categorie, verspreid over 2020 en 2021”, aldus Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer en logistiek. 
Dit bedrag is berekend volgens een nieuwe functieclassificatie die door de vakbonden in de transportsector al jaren naar voor wordt geschoven en rekening houdt met allerhande factoren, zoals de zwaarte van de job, de vereisten en opleidingsniveau, in plaats van het huidige systeem dat enkel rekening houdt met de zwaarte van het voertuig. 
Het is al lang een eis van de vakbonden om deze “nieuwe” functieclassificatie te koppelen aan de lonen. Ondanks verschillende voorstellen blijven ze botsen op de halsstarrige weigering van de werkgeversfederaties. Nochtans kampen zij zelf met een chauffeurstekort en klagen ze erover dat ze geen chauffeurs vinden. “Daarom hebben we hen nu hun duidelijk standpunt gevraagd hierover. Ze hebben wat ons betreft tijd tot het volgende sociaal overleg van 21 maart zodat zij tijd hebben om hun achterban te consulteren. Maar zij, net als de regering zullen moeten inzien dat, om aan de knelpuntberoepen iets te doen, er nu echt wel een extra inspanning nodig is.” 
ACV-Transcom wil het standpunt van de werkgevers afwachten, om ook het sociaal overleg alle kansen te geven. Intussen zal ze wel in de transportbedrijven het personeel informeren over hetgeen op til staat. “We sluiten dan ook niet uit dat er bij sommige bedrijven spontane acties kunnen ontstaan. Deze acties zullen door ons ook gedekt zijn.”