Actie tegen uitbuiting bemanning Duitse rederij

ACV-Transcom en BTB voeren vandaag in de haven van Gent al voor de tweede keer actie tegen een schip van de Duitse rederij Blumenthal. De actie past in een internationale campagne van de internationale transportwerkersfederatie (ITF) tegen de rederij, die is opgestart na een heel aantal schrijnende getuigenissen over de leef- en werkomstandigheden aan boord van de schepen. 
De getuigenissen die ITF-inspecteurs te horen kregen van huidige en voormalige bemanningsleden van de Blumenthal-schepen zijn zeer zorgwekkend. Allemaal hebben ze afschuwelijke verhalen over uitbuiting, intimidatie, dreigementen en discriminatie. “Het gaat over gedwongen overwerk, inhouding van loon, discriminatie op grond van nationaliteit, en een gebrek aan toegang tot essentiële voorzieningen zoals voedsel en water”, zegt Christian Roos, ITF-inspecteur en vertegenwoordiger van ACV-Transcom. Alle getuigen bevestigen, anoniem, uit schrik voor represailles, in verschillende havens ter wereld, de schrijnende toestanden. 
Een bemanningslid verklaarde dat de bemanning wordt gedwongen om meer te werken dan de normale werktijden en dat dat overwerk niet betaald wordt. Ook zouden alle bemanningsleden voordat ze in een haven aankomen met een sterke ITF-vakbond verplicht worden om een document te ondertekenen waarin ze verklaren zich niet bij een vakbond te willen aansluiten. Als ze toch met de vakbond spreken, zullen ze worden aangeklaagd. Maar de werk- en leefomstandigheden zijn het ergst. De voorraden groenten en fruit aan boord zijn zeer beperkt en vaak zijn die enkel voor de officieren. Ook is er regelmatig niet genoeg water aan boord. Volgens een getuigenis moet de bemanning dan maar water drinken van een tank, dat niet geschikt is als drinkwater. "Deze zaken zijn fundamentele schendingen van de rechten van deze bemanningen. Het recht op een loon, op gezond eten en drinken, alsook het recht om zich te organiseren en aan te sluiten bij een vakbond, en nemen we dan ook zeer ernstig”, aldus Christian Roos. 
Aangezien één van de schepen van de rederij, de Pegasus, momenteel aangemeerd ligt in de haven van Gent, voeren de vakbonden er actie om deze wantoestanden onder de aandacht brengen. 
De ITF roept de Duitse regering en de maritieme sector op om de rederij Blumenthal sterk te veroordelen voor de manier waarop ze met haar bemanningen omgaat en dringt erop aan dat de ceo van de rederij verplicht wordt om zich te conformeren aan de internationale afspraken die binnen de ITF zijn gemaakt. “De internationale campagne van ITF tegen deze rederij zal niet stoppen voordat er paal en perk is gesteld aan de uitbuiting van de bemanningen. Ook sluiten we niet uit dat opnieuw acties zullen volgen bij toekomstige aanlopen van schepen van de rederij in Belgische havens. Blumenthal staat op onze radar.”