Persberichten ACV-Transcom

Koen De Mey werd vandaag zaterdag 18 maart verkozen tot nieuwe voorzitter van ACV-Transcom. Hij neemt de fakkel over van Katrien Verwimp, die de voorbije vijf jaar aan het hoofd stond van de christelijke vakbondscentrale van transport- en communicatiesectoren.
Lees meer
De Brusselse geluidsnormen bedreigen op zeer korte termijn duizenden jobs op Brussels Airport. Zonder oplossing zal het aantal boetes voor luchtvaartmaatschappijen op 22 februari minstens vervijfvoudigen, waardoor een onhoudbare situatie voor deze maatschappijen ontstaat en zij zich genoodzaakt zien naar buitenlandse luchthavens te trekken. De bijhorende jobs nemen ze uiteraard mee en Brussels Airport blijft met lege handen achter. De voltallige luchthavengemeenschap verzet zich tegen deze politiek kafkaiaanse situatie en heeft zich verzameld onder de slogan ‘Let us keep our airport jobs’.
Lees meer
De ministers van negen Europese landen ondertekenden gisteren in Parijs een actieplan om de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de transportsector aan te pakken. Ook ons land behoort tot de groep ‘pioniers’, reageert ACV-Transcom erg tevreden. Jarenlang overleg met transportvakbonden en werkgevers in Europa werpt nu zijn vruchten af. Want de sociale dumping écht aanpakken is enkel mogelijk door internationale samenwerking. En die basis lijkt nu gelegd, klinkt het.
Lees meer
ACV-Transcom zal niet onderhandelen over de invoering van een gegarandeerde dienstverlening bij de spoorwegen. De voorstellen die vandaag op tafel werden gelegd, zijn een beperking van het individuele stakingsrecht. Bovendien vindt ACV-Transcom dit plan absoluut onverantwoord met het oog op de veiligheid van de reizigers.
Lees meer
Post NL wijst tot nu toe de overname van de hand. Het spookbeeld van een snelle privatisering is hierdoor ietwat op de achtergrond geplaatst. Wij zijn evenwel, gelet op de reacties van sommige regeringsleden en de Nederlandse aandeelhouders, niet overtuigd dat het plan definitief van de baan is. Dit is wellicht de reden van het huidig stilzwijgen van bpost.
Lees meer
Een Waals veto tegen het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada maakte deze week van Wallonië het zwarte schaap van Europa. Het verzet komt echter bijlange na niet enkel uit het zuiden van ons land. ACV-Transcom en BTB-ABVV, de twee grootste nationale vakbonden van transportsectoren hebben grote bedenkingen bij het verdrag en steunen het verzet van Wallonië.
Lees meer
De federale regering heeft de hoofdlijnen van haar begroting 2017 bekend gemaakt. Er worden besparingen voorzien in de federale administratie. Er zouden 'efficiëntiewinsten' komen. Minister Vandeput heeft de afgelopen dagen geweigerd uit te leggen wat hij concreet zou doen om hiertoe te komen. Het wordt hoog tijd dat hij dit nu wel doet.
Lees meer
Zo’n 10.000 Belgische taxichauffeurs dreigen de dupe te worden van een nieuwe maatregel die de federale overheid wil nemen in het kader van de begrotingsgesprekken, nl. een verhoging van de BTW-tarieven voor taxi’s van 6 naar 12%. ACV-Transcom wijst erop dat hierdoor het al karige loon van de chauffeurs nog verder naar beneden zal gaan.
Lees meer
De formele beslissing van de Europese Commissie zorgt ervoor dat de federale regering definitief groen licht krijgt voor de invoering van de karaattaks. De regering geeft de grote diamanthandelaars hiermee een mooi fiscaal cadeau, maar laat een kans liggen om de diamantnijverheid uit het slop te trekken. Waarom koppelt de overheid aan de karaattaks geen verplichting om tewerkstelling te creëren in Antwerpen en de Kempen?
Lees meer
Vandaag komen Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc en minister van Werk Kris Peeters bijeen voor een evaluatie van de aanpassingen aan de wet op de havenarbeid. Hierover bereikten de sociale partners en Peeters in juni een akkoord na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf. ACV-Transcom betreurt dan ook dat er gisteren in de media opnieuw een aanval werd ingezet op deze wet, die de veiligheid van de havenarbeiders beoogt. De christelijke vakbond wil het resultaat van de gesprekken vandaag afwachten, maar hoopt uiteraard op een positieve respons.
Lees meer
ACV-Transcom reageert verheugd op het nieuwe wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters. Buitenlandse transportbedrijven die voornamelijk vanuit België opereren, moeten voortaan hun werknemers de arbeidsvoorwaarden en lonen geven die hier gelden. De nieuwe wet is een gevolg van een uitspraak door het Europees Hof van Justitie in 2011 in een zaak van een internationaal vrachtwagenchauffeur. Daarin werd de ‘gewoonlijke’ plaats van tewerkstelling duidelijk gedefinieerd. Voor ACV-Transcom is het een belangrijke stap om sociale dumping in de transportsector aan te pakken.
Lees meer
Woensdag 20 juli stemt het Parlement over de invoering van sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen. ACV-Transcom ijvert hier al sinds 2004 voor en vindt het dan ook positief dat dit thema eindelijk op tafel ligt. Maar het voorstel zoals het nu voorligt, is niet realistisch, niet qua timing, noch qua invulling. De eerste verkiezingen zouden al moeten plaatsvinden in 2018, en dat is onhaalbaar. In hetzelfde wetsontwerp zou de liberale vakbond VSOA in alle overlegorganen worden geïnstalleerd, terwijl die amper 3% van het personeel vertegenwoordigt. Wou deze regering niet de politieke inmenging bij de overheidsbedrijven verminderen?
Lees meer
Havenarbeiders wereldwijd voeren donderdagochtend 7 juli tussen 8.00 tot 9.00u een “wave” van acties. De acties beginnen in Nieuw-Zeeland en eindigen in Amerika. Drie internationale vakbondsfederaties die de rechten van havenarbeiders verdedigen willen op deze manier aandacht vragen voor de onveilige, ongezonde en onwaardige werkomstandigheden van de arbeiders en het gebrek aan respect voor internationale arbeidsovereenkomsten. In ons land leggen de arbeiders van de havens van Gent, Zee-Brugge en Antwerpen het werk tijdelijk stil om werknemers te informeren van het belang om zich internationaal te organiseren. ACV-Transcom neemt als enige Belgische vakbond deel aan de actie.
Lees meer
De vraag om sociale verkiezingen binnen de Belgische Spoorwegen te organiseren werd al geformuleerd in een resolutie van het Congres van ACV Transcom in 2004. Op 28 juni 2016 wordt een wetsontwerp besproken in de Kamercommissie "Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven". Dit wetsvoorstel, oorspronkelijk neergelegd door voormalig Minister van mobiliteit Galant, werd bevestigd door haar opvolger, Minister Bellot.
Lees meer
ACV-Transcom reageert zeer verontwaardigd op het nieuws over het nieuwe online platform Bringr waar BPost vorig weekend mee uitpakte. “Deze ‘uberisering’ van jobs zet niet alleen de reguliere tewerkstelling zwaar onder druk, de overheid organiseert op deze manier nu zélf een systeem van sociale dumping en van schijnzelfstandigen”, luidt het.
Lees meer
Naar aanleiding van het treinongeval zondagavond laat in Saint-Georges-sur-Meuse wenst ACV-Transcom haar oprechte medeleven te betuigen aan de families van de drie dodelijke slachtoffers, de gewonden die nog in het ziekenhuis verblijven en hun familie, en de reizigers die gelukkig ongedeerd bleven, maar uiteraard eveneens zwaar aangeslagen zijn.
Lees meer
Brussel, 30 mei 2016 - Een week na de massale betoging in Brussel, trekt morgen 31 mei ook het personeel uit de publieke sectoren de straat op tegen de besparingsmaatregelen van zowel de Vlaamse als de federale regering. “De manifestatie gaat niet enkel over pensioenen, kredietdagen of verlof. Het is een manifestatie tegen de afbraak van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid, basisrechten die voor iedereen toegankelijk én betaalbaar moeten blijven”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten.
Lees meer
Brussel, 18 mei 2016 - Drie Roemeense chauffeurs hebben voor de arbeidsrechtbank in Antwerpen gelijk gekregen in een zaak tegen hun werkgever, het Slowaaks transportbedrijf CTES, onderaannemer van het Antwerpse bedrijf EKB. Die laatste moet de drie chauffeurs samen een totaal bedrag van 260.000 euro betalen aan achterstallige lonen en vergoedingen. “Wij zijn zeer blij met dit vonnis”, reageert Jan Sannen, sectorverantwoordelijke transport bij ACV-Transcom, dat de zaak vier jaar geleden aan het rollen bracht. “Dit kan een belangrijk precedent zijn in onze strijd tegen sociale dumping.”
Lees meer
Brussel, 25 april 2016 - Terwijl onze overheid de mond vol heeft van “werkbaar” en “aangepast” werk, kunnen Belgische vrachtwagenchauffeurs die niet meer voldoen aan de strenge medische normen, binnenkort gewoon bij het huisvuil worden gezet. De Unie van professionele transporteurs en logistieke ondernemingen (UPTR) weigert immers een afspraak uit 2006 om voor deze chauffeurs een passende job binnen het bedrijf te voorzien te verlengen. ACV-Transcom en ABVV-BTB zijn zeer verbaasd en overwegen syndicale acties.
Lees meer
Brussel, 31 maart 2016 - Vanaf morgen 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens meer dan 3,5 ton in voege. ACV-Transcom is bang dat chauffeurs het gelag hiervan zullen betalen. Wij betreuren ook dat wij door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts niet werden uitgenodigd om samen met overheid en werkgevers te overleggen over ondersteunende maatregelen.
Lees meer
Brussel, 2 februari 2016 - Dat de federale overheid, de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord hebben bereikt om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken, is positief nieuws. ACV-Transcom hoopt nu dat staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein het plan ook effectief in de praktijk omzet en voldoende middelen inzet in het belang van de werknemers.
Lees meer