Vragen bij zwarte lijst vrachtwagenchauffeurs in Stroomplan

Gisteren werd op het Antwerpse stadhuis het Stroomplan voorgesteld, dat de drugshandel moet aanpakken. ACV-Transcom is tevreden dat er geen stigmatiserende maatregelen in zijn opgenomen tegen de havenarbeiders maar stelt nu wel met verbazing vast dat men van plan is een zwarte lijst van vrachtwagenchauffeurs op te stellen. ACV-Transcom betreurt dat ze niet eerder werd geconsulteerd en vraagt met aandrang om spoedig te worden uitgenodigd om de bedoeling van deze maatregel, alsook de impact van een aantal andere maatregelen op het havenpersoneel en hun privacy te bespreken. 
ACV-Transcom vernam in de media dat de overheid van plan is om een zwarte lijst op te stellen van vrachtwagenchauffeurs die containers van en naar de haven vervoeren. Wat hiervan de bedoeling is, is onduidelijk, want een chauffeur heeft op geen enkele manier invloed op de inhoud van de container op zijn vrachtwagen. “Hij krijgt van de dispatcher van zijn transportbedrijf de opdracht om voor een klant een container op te pikken in de haven en weet dus op voorhand helemaal niet welke container dat zal zijn, noch heeft hij de bevoegdheid deze te openen of te controleren of de goederen overeenkomen met wat op de vrachtbrief staat. Integendeel, hij kan hiervoor gesanctioneerd worden. Hoe kan hij dan verantwoordelijk zijn als in zijn container drugs worden gevonden?”, vraagt Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg, zich af. 
Op deze manier wordt het beroep van vrachtwagenchauffeur eens te meer in een slecht daglicht geplaatst, volkomen onterecht. Vrachtwagenchauffeurs moeten veeleer worden beschouwd als slachtoffer van deze drugshandel. Criminele drugsbendes die hen bedreigen, verdoven, of geweld plegen wanneer zij de nacht doorbrengen op parkings of op afgelegen plaatsen omdat ze van hun werkgever niet op bewaakte parkings mogen overnachten wegens te duur, zijn niet uitzonderlijk. 
ACV-Transcom vraagt zich af waarom er op voorhand op geen enkele manier overleg is geweest met de transportvakbonden over de invoering van deze zwarte lijsten en wil nu zo snel mogelijk duidelijkheid over de bedoeling hiervan. “Wij willen eveneens weten hoe men op zo een lijst kan geraken, en hoe men daar terug af kan geraken. Want zoals zo dikwijls het geval is, eens op de zwarte lijst, is het niet makkelijk daar weer af te geraken, ook niet als je daar geheel onterecht opstaat.” 
Verdachte handelingen? 
De voorbije weken waren het de havenarbeiders die werden geviseerd en als enigen onderworpen zouden worden aan periodieke screenings. Daarover is in het stroomplan gelukkig dan weer geen sprake meer. De screening bij aanwerving die wel is voorzien zou enkel bestaan uit het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister, wat ook nu al het geval was. 
ACV-Transcom heeft wel nog heel wat vragen over de gevolgen van een aantal maatregen voor de werknemers van de haven, zoals de oprichting van een meldpunt bij de federale politie, waar ‘verdachte handelingen in de haven’ discreet gemeld kunnen worden. “Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat zijn verdachte handelingen? Hoe zal dit aangepakt worden? Hoe kunnen we voorkomen daar geen misbruik van gemaakt worden? En wie gaat daar controle en toezicht op houden?”, aldus Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke maritiem-luchtvaart. 
Ook met het oog op de privacy van de werknemers is er een bezorgdheid over de extra beveiligingscamera’s die geplaatst zullen worden en de mogelijkheid om telefoons af te tappen. Weliswaar zijn nu al veel zaken, zoals veiligheidsplannen, identificatie enz. al geregeld door de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Maar aangezien het Stroomplan een stap verder wil gaan, zijn toch nieuwe, duidelijke regels nodig om een oneigenlijk gebruik te vermijden. 
ACV-Transcom blijft over al deze zaken met veel vragen zitten en is vragende partij om op korte termijn bijkomende en gedetailleerde informatie te krijgen en een uitnodiging om de effecten ervan op de werknemers in de haven en het transport verder te bekijken.