Vrachtwagenchauffeurs mogen rust niet in voertuig nemen

Een vrachtwagenchauffeur kan zijn normale wekelijkse rust niet in zijn voertuig nemen. Dat was het vonnis dat het Europees Hof van Justitie vandaag woensdag 20 december velde. ACV-Transcom volgde de zitting ter plaatse en is uiteraard zeer verheugd over deze uitspraak. Deze uitspraak zal zowel op Belgisch als op Europees niveau mogelijk maken om strenger te controleren, luidt het. 
Het Hof oordeelde dat de Europese wetgever in de Europese verordening niet de mogelijkheid heeft opgenomen om de normale wekelijkse rusttijd aan boord van een vrachtwagen te nemen. Nota bene in het belang van het welzijn van bestuurders. De rechter meende dat de oorsprong van de verordening dat feitelijk en duidelijk aantoont. Op basis daarvan besloot het Hof vandaag dat een bestuurder zijn normale wekelijkse rusttijden niet aan boord van het voertuig mag nemen. Deze uitspraak betekent dat honderdduizenden Europese vrachtwagenchauffeurs nu eigenlijk zouden moeten worden beschouwd als plegers van een strafbaar feit en hun ondernemingen als verantwoordelijken. 
ACV-Transcom is uiteraard zeer tevreden met deze uitspraak en zal deze onmiddellijk laten toevoegen op de agenda van de paritaire commissie transport van de FOD Werkgelegenheid van morgen 21 december. Daarnaast vraagt ACV-Transcom dat alle controlediensten in België de controles van de bestuurders vanaf morgen opdrijven en, zoals voorzien in het Wetboek van strafrecht, krachtig op te treden wanneer ze bedrijven betrappen die hun chauffeurs dwingen om hun rust te nemen in het voertuig. Er mag hierbij geen onderscheid worden gemaakt tussen Belgische bedrijven en buitenlandse ondernemingen die aan de basis liggen van sociale dumping. 
Het debat zal ook op Europeesniveau plaatsvinden. Morgen zal ACV-Transcom haar Europese sociale partners (Iru en ETF) informeren zodat ook zij alle noodzakelijke initiatieven kunnen nemen om dit besluit in heel Europa uit te voeren. Op basis hiervan kunnen we zelfs een nieuw initiatief nemen om een nieuw Europees voorstel te doen voor regelgeving voor de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs.