Uber-chauffeurs moeten worden erkend als werknemer

Uber-chauffeurs in Europa moeten voortaan worden beschouwd als werknemers. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg deze ochtend. ACV-Transcom was aanwezig om de langverwachte uitspraak te horen. Zijn de chauffeurs van het platform zelfstandige of moeten zij worden beschouwd als werknemer? Het Hof hanteerde dezelfde redenering als de Europese vakbonden. Dit is een zeer belangrijke beslissing met gevolgen voor honderdduizenden Uber-chauffeurs in Europa. 
Het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat Uber gebruik maakt van een app om de chauffeurs en de passagiers met elkaar te binden slechts een secundair element is. Ze oordeelde dat Uber in de eerste plaats een vervoerdienst is. Daarom moet de dienst aangeboden door het digitaal platform worden omschreven als een "dienst op het gebied van vervoer". Door deze uitspraak zal Uber honderdduizenden chauffeurs een arbeidscontract moeten bieden. 
ACV-Transcom is uiteraard zeer tevreden met deze uitspraak Voor Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg bij ACV-Transcom een zeer belangrijke uitspraak : “De gevolgen zijn duidelijk: hiermee komt een einde aan de fiscale ontwijking, aan de arbeid ‘per prestatie’ zoals in het pré-industriële tijdperk, en een eerlijke concurrentie met de vervoerssectoren die wel de Europese regels respecteren.” 
ACV-Transcom zal de uitspraak bij hoogdringendheid laten toevoegen op de agenda van de paritaire commissie transport van de FOD Werkgelegenheid van morgen 21 december. Naast het feit dat Uber moet worden erkend als werkgever in de taxisector, is het nu ook nodig dat Uber wordt erkend als werkgever in het goederenvervoer voor derden, bijvoorbeeld UberEats. En niet alleen Uber, ook digitale platforms van hetzelfde type zullen eveneens op dezelfde manier moeten beschouwd worden als werkgevers. 
Het debat zal ook op Europees niveau plaatsvinden. Morgen zal ACV-Transcom haar Europese sociale partners (Iru en ETF) informeren zodat ook zij alle noodzakelijke initiatieven kunnen nemen om het besluit in heel Europa uit te voeren.