Positieve bijsturingen in Europees plan transportsector

Dinsdag, 5 december heeft de Europese Raad van ministers van Vervoer een voortgangsverslag over het mobiliteitspakket besproken. De Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) is verheugd dat dit verslag in bepaalde opzichten verder gaat dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. 
Het Europese mobiliteitspakket heeft tot doel de regels in verband met de sociale en marktaspecten van het wegvervoer te vereenvoudigen. Op 31 mei werd het eerste voorstel voorgelegd, waarop de sociale partners hun opmerkingen konden formuleren. Vanuit de Europese Federatie van Vervoerswerknemers en de nationale vakbonden kwam er meteen heel wat protest tegen het voorstel. In november organiseerde het ETF nog een actieweek in gans Europa om druk te zetten op Europa de plannen bij te sturen. 
Uit het voortgangsrapport dat gisteren werd besproken, blijkt nu dat er in alle lidstaten de politieke wil bestaat om de grote problemen in het wegvervoer aan te pakken, zoals het manipulatieve gebruik van brievenbusfirma’s door de Europese socialezekerheidsstelsels. We verwelkomen ook de bereidheid van de lidstaten om lacunes in de huidige regels te dichten. Dat een aantal regels die voor vrachtwagenchauffeurs gelden ook voor lichte vrachtwagens van toepassing zullen worden is een positief voorbeeld. Deze zijn momenteel nog uitgesloten van een heel aantal regels, waardoor steeds meer exploitanten in het internationale vervoer ze zijn gaan gebruiken om de regels voor vrachtvervoer te omzeilen. 
Het verslag wijst echter ook op enkele tekortkomingen. Het ETF spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat er weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de sociale pijler van het mobiliteitspakket, met name de regels inzake rij- en rusttijden en de toepassing van de richtlijn inzake gedetacheerde werknemers op het wegvervoer. 
Meer acties voor Fair Transport 
De terughoudendheid van de lidstaten om nu te handelen en een einde te maken aan de waanzinnige uitbuiting van beroepschauffeurs in het wegvervoer is moeilijk te begrijpen. Tijdens de actieweek is opnieuw gebleken dat beroepschauffeurs in heel Europa te kampen hebben met onzekere werk- en levensomstandigheden. “We kunnen deze situatie niet langer tolereren en verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs zullen een centrale eis zijn voor de Fair Transport Europe-campagne van het ETF in de aanloop naar de volgende Europese verkiezingen", volgens Jan Sannen van ACV-Transcom. 
"De transportsector en de EU-instellingen blijven er bij de lidstaten op aandringen om meer parkeerplaatsen te bouwen, alleen maar om de duizenden vrachtwagenchauffeurs die nachten en zelfs hele weekenden in hun voertuigen doorbrengen, het hoofd te bieden. Het is uiterst cynisch om de lidstaten te vragen verder te investeren in een praktijk die is opgebouwd rond erbarmelijke levens- en arbeidsomstandigheden", aldus Roberto Parrillo, voorzitter van de afdeling Wegvervoer ETF. 
“We hebben waardering voor het werk van de Raad met betrekking tot bepaalde aspecten van het mobiliteitspakket, maar we zijn ongeduldig voor vooruitgang op andere belangrijke punten. Onze autobus-, touringcar- en vrachtwagenchauffeurs kijken met hoop uit naar Brussel en hopen dat de genomen beslissingen gelijke beloning voor iedereen garanderen, betere arbeidsomstandigheden, meer tijd met het gezin, minder vermoeidheid en meer veiligheid. 2018 zal meer ETF-acties opleveren en we hopen dat onze stem zal worden gehoord ", voegde Eduardo Chagas, secretaris-generaal van de ETF, eraan toe.