Minimale dienstverlening wel, sociaal overleg niet?

ACV-Transcom is zeer teleurgesteld dat ze nog geen reactie ontving van minister van Mobiliteit Bellot op verschillende uitnodigingen tot overleg die ze vorige maand verstuurde. In schril contrast tot deze uitgestoken hand staat de bespreking van de minimale dienstverlening vandaag in de Kamer. Hoeveel belang hecht de minister nu eigenlijk echt aan het sociaal overleg? 
Het Zomerakkoord van de regering betekende een nieuwe aanval op de openbare diensten en de spoorwegen. De afschaffing van de statutaire benoemingen, veel onduidelijkheid over de pensioenen en ballonnetje over een privatisering zorgden voor zeer veel ongerustheid bij het personeel. Na consultatie van de achterban besliste ACV-Transcom– samen met de andere ACV-centrales van openbare diensten – om in eerste instantie meer duidelijkheid te vragen over al deze verschillende dossiers bij de bevoegde ministers. ACV wilde graag het overleg nog een kans geven. 
Op 11 september richtte ACV-Transcom een schrijven aan minister van Mobiliteit Bellot. Daarin vroeg ze meer inlichtingen inzake de dossiers die belangrijk zijn voor de toekomst van het personeel. Op 20 en 28 september herhaalden we onze vraag. “We zijn ten zeerste verbaasd dat we nog niet werden uitgenodigd of zelfs geen schriftelijk antwoord hebben gekregen, temeer aangezien de regering altijd de mond vol heeft van de wil tot sociale dialoog.” zegt Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij ACV-Transcom. 
Wat dan vandaag weer wél op de agenda van de Kamer staat, is de minimale dienstverlening bij de spoorwegen. “Maar die is bedoeld voor het moment dat het sociaal overleg afspringt. Wij wensen de sociale dialoog te stimuleren en de rol van de sociaal bemiddelaar te versterken. Wij willen wel eens weten welke maatregelen deze regering wil nemen om het sociaal overleg zelf te ondersteunen en te bevorderen.” 
Het uitblijven van een antwoord op onze vragen toont in elk geval aan dat dat niet veel is. “De regering reageert dan wel verontwaardigd als men geen contact opneemt voor overleg, maar als men wel overleg vraagt, krijgt men geen gehoor. Dat is niet ernstig.” Voor ACV-Transcom ligt de bal nu in het kamp van de minister. “Gaat hij hier niet op in, dan zal hij zelf verantwoordelijk zijn als er wordt overgegaan tot hardere acties.” 
Premier Michel had eerder wel al gereageerd op een uitnodiging van ACV Openbare Diensten, hij ontving onze collega’s al op 27 september.