Massaal jobverlies door sluiting DHL-site in Meer

Na blunders in de procedure (het niet voorafgaandelijk inlichten van de Europese ondernemingsraad DHL en niet aanwezig zijn van voorzitter ondernemingsraad) werd vandaag opnieuw een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen bij DHL Supply Chain België (DHLSC). 
60 jobs in Meer, en nog 25 in Mechelen .. 
De vakbonden werden ingelicht over de geplande sluiting van de DHL-site in Meer. Hierdoor zullen de jobs van 33 arbeiders, 16 bedienden en een 10- tal interims verloren gaan. Daarnaast is er ook banenverlies (25 jobs) te verwachten op de site in Mechelen door de aankondiging van FNAC/Vandenborre om hun logistiek in eigen beheer verder te zetten. 
Op minder dan twee jaar meer dan 250 jobs weg! 
Door eerdere herstructurering van het bedrijf (wegens verhuis van activiteiten naar het buitenland zowel binnen als buiten DHL) zijn de voorbije jaren reeds heel wat jobs binnen deze onderneming gesneuveld. Wim De Jonghe, BTB-ABVV: ”Begin 2017 telde de vaste tewerkstelling binnen DHL SC 855 voltijds equivalenten. Eind 2017 was dit nog 670. Na deze herstructurering zal dit uitkomen op minder dan 600. Bijna een derde van de jobs zal dus verdwijnen in minder dan 1,5 jaar.” ACV en ABVV zetten volop in voor een goed sociaal plan met maximale waarborgen voor een degelijk outplacement om de getroffen medewerkers naar nieuwe jobs toe te leiden. 
Nog meer jobverlies op komst ? 
Door aanhoudende onzekerheid over contractverlengingen van andere grote klanten op andere sites (Mechelen/Bornem/Boortmeerbeek/Huizingen) en door de grote afstand tussen de verschillende sites, lijkt wedertewerkstelling binnen het bedrijf geen optie. Christof Valcke, ACV-Transcom: ”Door eerdere, doch recente herstructureringen en door strengere leeftijdsvereisten behoort SWT ook niet meer tot de mogelijkheden. De vrees is dus dat het grotendeels naakte ontslagen zullen zijn”. 
ACV en ABVV eisen overleg met management! ACV en ABVV maken zich ook zorgen over de langetermijnvisie van het (Nederlandse) management met het logistieke bedrijf in België. Hiervoor werd een gesprek met het management aangevraagd. De volgende dagen plannen ACV en ABVV in alle sites personeelsvergaderingen om de situatie met de werknemers te bespreken.