Buschauffeurs dreigen 21 uur rusttijd te verliezen

ACV-Transcom, ACV Openbare Diensten en ETF voeren morgen, woensdagochtend vanaf 9.00u actie aan de kantoren van Eurolines en Flixbus aan het station van Brussel-Noord. Ze willen zowel de chauffeurs van autobus- en touringcars als reizigers op de hoogte brengen van de voorstellen van de Europese Commissie. Die wil de rij- en rusttijden van de chauffeurs versoepelen. Dit zal echter niet enkel ten koste gaan van het welzijn van de chauffeurs, maar ook van de veiligheid van de reizigers en andere weggebruikers. De vakbonden vragen daarom om deze plannen op te geven. Woensdagnamiddag zal het Europees Parlement over het voorstel van rij- en rusttijden stemmen.  
Het voorstel voor een aanpassing van de rij- en rusttijden van de internationale autobus- en touringcarchauffeurs maakt deel uit van het mobiliteitspakket waar de Europese Commissie momenteel aan werkt. Die wil hiermee de regels in verband met de sociale en commerciële aspecten van het wegvervoer vereenvoudigen en verbeteren, en de sociale dumping in het wegtransport aanpakken. 
“Onze autobus-, touringcarchauffeurs kijken met hoop uit naar Brussel en hopen dat Europa eindelijk de nodige stappen zet om gelijke beloning voor iedereen te garanderen, betere arbeidsomstandigheden, meer tijd met het gezin, minder vermoeidheid en meer veiligheid”, aldus Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg bij ACV-Transcom. 
Maar de voorgestelde aanpassingen in rij- en rusttijden voor chauffeurs van autobus- en touringcars zou net het tegenovergestelde bewerkstelligen. Het voorstel zou het mogelijk maken dat chauffeurs 12 opeenvolgende dagen rijden, terwijl dat er nu slechts maximaal zes zijn, dat zij minstens twee werkdagen van 16 uur per week zouden hebben en slechts één vrij weekend na een maand werken. Alles tezamen zouden de chauffeurs hierdoor liefst 21 uur rusttijd verliezen per maand. 
Deze maatregelen gaan ten koste van de gezondheid van de chauffeurs, maar ook ten koste van de verkeersveiligheid. Een vermoeide bestuurder brengt zijn eigen veiligheid, die van zijn passagiers, en die van de andere weggebruikers in gevaar. Vermoeidheid van chauffeurs is één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Het is dus absurd dat Europa de wettelijke rusttijden wil verminderen. 
Daarom eisen ACV-Transcom en Openbare Diensten, samen met ETF, dat de Europese Commissie en het Europees Parlement geen wijzigingen opleggen die de veiligheid en gezondheid van chauffeurs, hun passagiers en andere weggebruikers in gevaar brengen. Om de chauffeurs en de burgers te informeren over de gevaren voor iedereen delen ACV-Transcom en Openbare Diensten samen met ETFwoensdagochtend 25 april informatiefolders uitdelen aan de kantoren van Eurolines en Flixbus aan het Noordstation in Brussel.
Woensdagnamiddag stemt het Europees Parlement over het voorstel van de rij- en rusttijden.