Europese luchtverkeersleiders verdedigen recht op staken

Bijna 70 vakbondsvertegenwoordigers uit heel Europa aangesloten bij de luchtverkeersleiders coördinatie van de Europese Unie (ATCEUC) en de European Transport Workers' Federation (ETF) zijn vandaag in Brussel. De bijeenkomst kadert in de campagne 'onze rechten, uw veiligheid', waarmee de luchtverkeersleiders hun recht op staking willen verdedigen. Ze zijn het niet eens met de plannen van Europa om een minimale dienstverlening in te voeren. 
De Europese Commissie publiceerde in 2017 een werkdocument "Aviation: open and Connected Europe (com 2017) 286 def.". Daarin beveelt ze dat de lidstaten aan om beleid in te voeren dat het stakingsrecht van ATM-personeel beperkt. Het zou betekenen dat als Belgische luchtverkeersleiders van Belgocontrol het werk neerleggen, collega’s uit Nederland, Duitsland en Frankrijk de coördinatie van de vliegtuigen boven België moeten overnemen. En andersom. Maar dit plan tast de nationale soevereiniteit van de lidstaten sterk aan, druist in tegen de EU-Verdragen en schendt de grondrechten van de werknemers in het Europese luchtverkeersbeheer. 
ATCEUC en ETF zijn hierop een gezamenlijke campagne gestart waarin de Commissie wordt opgeroepen de rechten van werknemers te respecteren zoals vastgelegd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten. Op de bijeenkomt van vandaag willen de luchtverkeersleiders de volgende stappen in de campagne bespreken. Een aantal sprekers staat op het programma, waaronder Esther Lynch, de Confederale secretaris van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), Klaus Heeger, secretaris-generaal van het Europees Verbond van onafhankelijke handel De vakbonden (Cesi), en Georges Bach, lid van de Commissie vervoer en toerisme van de Europese parlementen (Tran). Alle sprekers hebben erop aangedrongen dat het stakingsrecht een grondrecht is en op geen enkele manier door de Commissie kan worden beperkt. 
Charles-André Quesnel, voorzitter van de ETF luchtverkeersmanagement-Commissie: "Niemand houdt van vertragingen en annuleringen, maar stakingen zijn niet het probleem. Acties van luchtverkeersleiders veroorzaken minder dan 1% van de vertragingen in Europa, terwijl de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor meer dan 50%. De voorstellen van de Commissie zijn niet evenredig met de omvang van het probleem. " 
Dick Volker, voorzitter van ATCEUC, voegde eraan toe: "De rol van de Commissie is te anticiperen op de veranderingen veroorzaakt door het toenemende aantal vluchten en passagiers. Zij zou een veilige, stabiele toekomst voor de luchtvaartindustrie moeten bouwen. Aanvallen op het stakingsrecht bereiken niets van dit alles." 
François Brandy, ETF-politieke secretaris voor de burgerluchtvaart, concludeerde: "In tegenstelling tot de minimumdienst van de commissies, willen we een maximale veilige dienstverlening. Dat betekent fatsoenlijke en stabiele banen, een functionerende sociale dialoog en gegarandeerde collectieve werknemersrechten. Dit zal allemaal bijdragen aan een betrouwbare en veilige Europese luchtvaart. " 
De vakbonden die zijn aangesloten bij ATCEUC en ETF, die duizenden werknemers vertegenwoordigen in de Europese sector van het luchtverkeersbeheer, zijn vastbesloten hun stakingsrecht te verdedigen met alle beschikbare middelen. Hoewel de inspanningen op EU-niveau blijven voortduren, hebben zij vandaag gezamenlijk besloten de volgende fase in te gaan door acties op nationaal en EU-niveau te initiëren. 
Ter ondersteuning van de campagne ‘uw veiligheid, onze rechten’, een online petitie werd gelanceerd op www.atcorights.org