Europees Parlement verwerpt flexibilisering transportsector

Een grote overwinning vandaag voor de vakbonden en de meer dan drie miljoen professionele chauffeurs in Europa. Het Europees Parlement verwees vandaag drie voorstellen die de sociale dumping in de transportsector zouden hebben gelegaliseerd naar de prullenbak. Deze overwinning is te danken aan een intense samenwerking tussen de Europese vakbonden de voorbije maanden. Nu deze voorstellen van tafel zijn, kregen we een nieuwe kans om te werken aan maatregelen om de arbeids- en leefomstandigheden van de chauffeurs te verbeteren en om oneerlijke concurrentie en sociale dumping aan te pakken.  
Vandaag besliste het voltallig Europees Parlement opnieuw over de voorstellen van de Europese Commissie om de transportsector te hervormen. De drie thema’s op de agenda met grote impact voor de werknemers waren de aanpassing van de detacheringsrichtlijn die in andere sectoren zoals de bouw tijdelijke werknemers uit andere EU-landen recht geeft op hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als lokale werknemers, de flexibilisering van de rij- en rusttijden en de mogelijkheid om de rusttijd door te brengen in de cabine van het voertuig. Het waren ook deze thema’s die de Europese vakbonden veel zorgen baarden en waarin ze de voorbije weken in debatten en met acties grondige bijsturingen hebben gevraagd. 
Die acties hebben hun vruchten afgeworpen, want de drie voorstellen werden van tafel geveegd. “We zijn vandaag zeer tevreden”, reageert Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer en logistiek bij ACV-Transcom. “We hebben, samen met heel wat Europese vakbonden, hard gewerkt om de europarlementairen uit te leggen wat de enorme negatieve impact van flexibelere regels zou zijn, voor de gezondheid van de chauffeurs, de verkeersveiligheid en voor de sector, want de wanpraktijken en oneerlijke concurrentie zouden op deze manier gelegaliseerd worden. Dat harde werk werd beloond” 
Nu de bestaande voorstellen van tafel zijn, wordt het hele dossier terug verwezen naar de Transportcommissie dat zich opnieuw moet buigen over hoe de transportsector dan wel moet geregeld worden. Die onderhandelingen zullen pas opnieuw worden opgestart na de Europese verkiezingen van 2019. Er is dus nog een lange weg te gaan. 
Roberto Parrillo, voorzitter van de ETF Road Section, riep de leden van het Europees Parlement op om weer aan het werk te gaan. "De Europarlementariërs hebben vandaag de slechtste opties verworpen, maar de 3 miljoen professionele chauffeurs van Europa zijn in het ongewisse gelaten. Welke nieuwe regels kunnen ze wel verwachten? We hopen dat onze politici deze keer zullen luisteren naar werknemers en hun vakbonden, terug naar de commissie gaan en een mobiliteitspakket ontwerpen dat voldoet aan de EU-belofte voor een rechtvaardiger, socialer Europa!" 
Eduardo Chagas, secretaris-generaal van de Europese Transportwerkers federatie beloofde dat vakbonden druk zullen blijven zetten. "We zullen de strijd voor een fatsoenlijk mobiliteitspakket niet opgeven. Politici in het Europees Parlement en in de nationale hoofdsteden moeten het waarmaken."