Eén jaar na Pano blijft misbruik met uitzendarbeid duren

Een jaar na de undercoverreportage van Pano bij DHL Aviation maakt ACV-Transcom de balans. Positief: De cijfers tonen duidelijk een daling van het aantal uitzendkrachten bij het koeriersbedrijf aan. Daartegenover ziet de transportcentrale van het ACV nog steeds elke dag misbruik van uitzendkrachten bij andere cargo- en bagageafhandelingsbedrijven op de Belgische luchthavens zonder dat personeelstekorten structureel worden aangepakt. Ook de beloofde inspecties blijven uit. Met de zomerpiek voor de deur trekt ACV-Trans com aan de alarmbel. 
De Pano-reportage bij DHL Aviation legde een jaar geleden heel wat misbruiken met uitzendarbeid bloot. Een jaar later stelt ACV-Transcom vast dat een aantal zaken ten goede is veranderd. Uit cijfers blijkt dat de voorbije maanden gemiddeld een 100-tal uitzendkrachten per maand aan het werk waren. Dat is een heel pak minder dan de 250 van een jaar geleden, zeker gezien ook het totaal aantal arbeiders is gestegen van 500 naar zo’n 800. Dat minister van Werk Kris Peeters onmiddellijk een onderzoek heeft laten uitvoeren en er snel overleg is geweest met de vakbonden en de directie heeft hier zeker toe bijgedragen. Daarnaast was er ook de opening van een nieuw sorteercentrum dat extra aanwervingen vergde waardoor er sindsdien structureel maandelijks 20 contracten van bepaalde duur per maand zijn bijgekomen. 
Maar de problemen zijn verre van de baan. In verschillende cargo- en bagageafhandelingsbedrijven op de Belgische luchthavens worden structurele personeelstekorten nog steeds te gemakkelijk ingevuld met uitzendkrachten. Ook de misbruiken blijven daarmee voortduren en voor veel sociale onrust zorgen. ACV-Transcom trekt daarom aan de alarmbel. “We sukkelen van het ene sociaal conflict in het andere, met stakingsaanzeggingen, verzoeningen, beloftes van de directies voor extra personeel die niet worden nagekomen en terug naar af”, zegt Bjorn Vanden Eynde, secretaris luchtvaart bij ACV-Transcom. De werkdruk is in een aantal bedrijven al maanden onhoudbaar. “Het gebeurt dat één persoon een volledig vliegtuig uitlaadt of dat bedienden worden ingezet om vliegtuigen te laden en te lossen. Dit kan niet blijven duren.” 
Met uitzendkrachten worden slechts de hoogste noden gelenigd, maar zij zijn geen oplossing op lange termijn. Zij worden meestal slechts opgeleid voor één specifieke taak, maar kunnen dan bij andere taken niet helpen of hebben geen licentie om bepaalde toestellen te bedienen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en zelfs ongevallen. ACV-Transcom vraagt dan ook alvast dat élke uitzendkracht een volledige opleiding zou krijgen zodat zij het werk kunnen verlichten én zelf makkelijker doorstromen. 
Want als uitzendkrachten hebben ze geen enkele zekerheid, en zijn ze amper beschermd tegen misbruiken. Ze durven extra uren of oproepen enkele uren op voorhand niet weigeren en durven niet klagen over rugpijn of achterstallig loon. “Peeters noemde dergelijke toestanden bij DHL vorig jaar ‘schokkend’ en ‘mensonterend’. Een jaar later zien wij ze nog steeds elke dag op de werkvloer.” 
Om dit een halt toe te roepen zijn extra controles nodig. Minister van Werk Peeters en sociale fraude De Backer beloofden dat die er zouden komen, maar ACV-Transcom stelt vast dat hier te weinig is gebeurd. Ze vraagt dan ook stappen van de bevoegde ministers opdat de arbeidsinspectie veel strikter zou toekijken op misbruik van uitzendkrachten en op de regels inzake overleg en onderhandelingen tussen bedrijven en de syndicaal afgevaardigden. Hiervoor zal ook bij deze diensten meer personeel nodig zijn. 
ACV-Transcom roept de minister ook op om dringend werk te maken van duidelijke regels over uitzendarbeid. “Wat ons betreft mogen uitzendcontracten niet langer dan 65 dagen duren. We willen voor deze mensen ook een correcte evaluatie en een volledige opleiding. Maar bovenal zouden er meer mensen met een vast contract moeten tewerk gesteld worden, in het belang van de zekerheid, de veiligheid én de sociale vrede.”