Een label aan de koffer om bagageafhandelaars te bedanken

Vandaag, dinsdag 25 juli, delen de militanten van ACV-Transcom bagagelabels uit aan de vakantiegangers op de luchthaven van Zaventem. Met de actie wil ze aandacht vragen voor het zware werk van de bagageafhandelaars en de vaak precaire omstandigheden waarin zij werken. Want ondanks de net bekend gemaakte goede cijfers van de luchthaven, blijven voor het personeel problemen zoals onderbezetting en aftands materiaal voortduren. Met de boodschap ‘Bedankt bagagist’ kunnen de reizigers de bagageafhandelaars, die meestal ‘onzichtbaar’ blijven, in deze drukke vakantieperiode bedanken voor hun werk. 
De zomermaanden zijn voor heel wat mensen de periode om vakantie te nemen. Niet zo voor de mensen die in de toeristische sector werken, zoals horeca-personeel, buschaufferus en vliegtuigpersoneel. Bij die laatsten horen ook de bagageafhandelaars, maar omdat die grotendeels achter de schermen werken, is er nauwelijks aandacht voor. Een beetje waardering verdienen zij wel eens, want de problemen in deze sector zijn immens: een chronisch tekort aan personeel, onzekere contracten, zwaar en gevaarlijk werk en een immense werkdruk. Met 2,2 miljoen reizigers bereikte de luchthaven van Zaventem in juni alweer een nieuw record. “Dat is goed nieuws, maar de werknemers profiteren helaas niet mee van deze mooie cijfers”, stelt Bjorn Vanden Eynde, gewestelijk secretaris mobiliteit bij ACV-Transcom. 
ACV-Transcom kloeg vorige maand nog aan dat bagageafhandelaar Aviapartner te laat was begonnen met extra aanwervingen om de zomerpiek op te vangen. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig chauffeurs en te weinig bussen. “Aviapartner wilde onlangs extern personeel inzetten om die tekorten op te vangen, aan nog lagere lonen. Mensen die trouwens niet vertrouwd zijn met de veiligheidsprocedures op een luchthaven”, aldus Vanden Eynde. Bovendien is materiaal in slechte staat, wat het risico op ongevallen vergroot. “Zo hebben we recent twee ongevallen gehad met dezelfde bus omdat de remmen niet goed werkten. En onlangs brak een stuk van een hoogtelader af, waardoor een aantal containers naar beneden zijn gevallen, gelukkig zonder gewonden.” 
Ook het illegaal gebruik van flexibele en onzekere interimcontracten blijft een zeer punt, ondanks beloftes van minister Kris Peeters na de undercover Pano-reportage van een aantal weken geleden over deze praktijken bij DHL. Mistoestanden die evengoed bij de bagageafhandelaars op de luchthaven voorkomen. 
45-urenweek 
De wet Werkbaar Werk van minister Kris Peeters die het mogelijk zal maken om personeel in piekperiodes 45 uren per week in te zetten (en meer gezien de mogelijkheid om ‘vrijwillige’ overuren te doen), en in rustige periodes minder te laten werken, zal voor deze werknemers net het omgekeerde betekenen dan wat de wet beoogt, nl. meer werk, meer stress, minder rust en minder vrijheid om werk en privé te combineren. Ook zullen bedrijven minder geneigd zijn om extra tijdelijk personeel aan te werven om de piekperiodes op te vangen – waarvoor interimarbeid net wel bedoeld is - en de vaste werknemers de nodige rust te gunnen. 
ACV-Transcom wil deze problemen onder de aandacht brengen van de mensen, door hen op te roepen de bagageafhandelaars vandaag een schouderklopje en een bedanking te geven. Bjorn Vanden Eynde: “Met de actie van vandaag willen we de mensen meer bewust maken van wat het betekent om als bagageafhandelaar te werken. We hopen dan ook dat zij massaal de bagagelabels aan hun koffers zullen bevestigen.” De actie gaat door op dinsdag 25 juli en begint om 9.30u in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem.