ACV en KAJ zetten bagageafhandelaars in de schijnwerper

Op dinsdag 17 juli delen de militanten van ACV-Transcom, ACV jongeren en KAJ informatiefolders en stickers uit aan de vakantiegangers op de luchthaven van Zaventem. Met de actie willen ze de bagageafhandelaars in de schijnwerpers plaatsen en aandacht vragen voor hun zware werk, precaire werkomstandigheden en onzekere contracten. Omdat het veelal over jonge werknemers gaat, vragen de drie organisaties ook dat de bagageafhandelingsbedrijven een engagement aangaan om een duurzaam en innovatief jongerentewerkstellingsbeleid te voeren. 
De zomermaanden zijn voor heel wat mensen de periode om vakantie te nemen. Maar dat is niet het geval voor wie in de toeristische sector werkt. Ook voor bagageafhandelaars op de luchthaven is het nu de drukste periode van het jaar, maar omdat zij grotendeels achter de schermen werken, worden zij wel eens uit het oog verloren. Daarom kiezen de organisaties net deze periode uit om stickers uit te delen aan de reizigers, die zij op hun bagage kunnen kleven om zo de bagageafhandelaars te steunen die aan het werk zijn. Ook willen ze met informatiefolders de problemen in deze sector onder de aandacht van de reizigers te brengen: een chronisch tekort aan personeel, onzekere contracten, zwaar en gevaarlijk werk en een immense werkdruk. 
Brussels Airport kon deze maand weer uitpakken met nieuwe recordcijfers. In de eerste helft van dit jaar ontving ze 12 miljoen passagiers, 4,4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar deze groei wordt onvoldoende vertaald naar extra aanwervingen om het toegenomen werk te verwerken. Het gevolg zijn aanhoudende personeelstekorten en een onhoudbare werkdruk. “Het gebeurt dat één persoon een volledig vliegtuig uitlaadt of dat bedienden worden ingezet om vliegtuigen te laden en te lossen. Dit kan niet blijven duren.” Bovendien werd er alweer te laat gestart met aanwervingen om de zomerpiek op te vangen. 
Om de hoogste noden te lenigen kiezen de bedrijven nog al te gemakkelijk voor uitzendkrachten. Zij hebben geen enkele zekerheid en zijn amper beschermd tegen misbruiken. Ze durven extra uren of oproepen enkele uren op voorhand niet weigeren en durven niet klagen over rugpijn of achterstallig loon. Bovendien zijn het vaak jonge mensen die aan lagere lonen werken. “Het is niet correct dat een -21-jarig minder verdient dan andere werknemers. Daarom vragen we dat de bedrijven zich engageren om jongeren een volwaardig en gelijk loon te geven als andere werknemers die hetzelfde werk doen, en inspanningen te doen zodat jongeren makkelijker kunnen doorstromen naar een vaste job. Een zeker contract is een noodzakelijke voorwaarde om een zelfstandig leven uit te bouwen“, stelt Jeroen Van Ranst, jongerenverantwoordelijke bij ACV. 
Bjorn Vanden Eynde, secretaris luchtvaart bij ACV-Transcom sluit daarbij aan: “Jongeren met een tijdelijk contract worden meestal slechts opgeleid voor één specifieke taak, maar kunnen dan bij andere taken niet helpen, hebben geen licentie om bepaalde toestellen te bedienen of zijn onvoldoende vertrouwd met de veiligheidsprocedures op een luchthaven. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en zelfs ongevallen. Door élke uitzendkracht een volledige opleiding te geven kunnen zij het werk verlichten, maar het zou ook een hefboom zijn om makkelijker door te stromen.”