Antwoorden Aviapartner voor ACV-Transcom ruim onvoldoende

Het overleg dat vandaag 6 juni plaats vond tussen de directie van Aviapartner en de vakbonden heeft niet de verhoopte antwoorden opgeleverd. ACV-Transcom had op de voorbereidende ondernemingsraad van vorige week een aantal prangende problemen in de drie luchthavens op tafel gelegd, waaronder het personeelstekort, het gebrekkige materiaal en de misbruiken met dagcontracten en had vandaag afdoende oplossingen van de directie verwacht. “Maar de beloftes van de directie zijn om te lachen”, aldus Bjorn Vanden Eynde, secretaris bij ACV-Transcom. 
Met de vakantieperiode voor de deur stijgt de werkdruk bij de bagageafhandelaars op de luchthaven van Zaventem. Die is het gevolg van een personeelstekort, doordat de directie van Aviapartner te laat het nodige heeft gedaan om extra personeel aan te werven. “De zomerperiode is nochtans elk jaar een weerkerende piekperiode. Het is dus onbegrijpelijk dat dit niet is gebeurd.” 
Maar ook een nieuwe werkorganisatie die twee maanden geleden werd ingevoerd, draait volledig vierkant en zorgt ervoor dat sommige arbeiders twee vluchten tegelijkertijd moeten afhandelen, of dat shiften al beginnen met een tekort aan personeel. Verder zijn er de blijvende problemen met het materiaal, die de veiligheid van de arbeiders in het gedrang brengen. 
ACV-Transcom wilde vandaag, na personeelsvergaderingen vorige week donderdag en een voorbereidende ondernemingsraad vrijdag, weten hoe de directie deze problemen zal oplossen. Om het personeelstekort op te vangen werd er één extra ochtendploeg en één extra avondploeg beloofd. Vier interimarbeiders bij de cargo zullen een contract van onbepaalde duur krijgen. “Dit is om te lachen. Noch het personeelstekort, noch het structureel misbruik van dagcontracten zijn hiermee opgelost. Wij hadden een heel pak meer verwacht”, aldus Vanden Eynde. 
Oostende en Luik 
Ook in de luchthavens van Oostende en Luik stapelen de problemen zich op. In Oostende stelt Aviapartner arbeiders tewerk met onwettige flexibele interimcontracten. Arbeiders die een dagcontract tekenen, worden soms al na vier uur naar huis gestuurd. “Kan niet”, vindt ACV-Transcom. “Wanneer iemand wordt opgetrommeld om een dag te werken, moet er ook werk zijn voor een ganse dag.” 
Het personeelstekort zorgt ook voor andere problemen. “Vaak heeft slechts één persoon van een ploeg een vast contract en daarmee een licentie om met zwaar materiaal te rijden. Dat is uiteraard veel te weinig. Ook interimarbeiders moeten de nodige opleidingen krijgen.” Bovendien is er niemand die de ploegen aanstuurt. Het zijn vaak bedienden die de beslissingen nemen, want een manager is er zelden of nooit aanwezig. 
De directie liet vandaag weten dat “ze de opmerkingen meeneemt”. Ze beweerde bovendien dat “ze niet op de hoogte was van het probleem”. “Een grove leugen, want ik heb Human Resources er vorige week nog op gewezen”, aldus Vanden Eynde. 
In de luchthaven van Luik klaagt ACV-Transcom aan dat de functieclassificatie van de arbeiders regelmatig met de voeten wordt getreden. 
Voor ACV-Transcom zijn de antwoorden die ze vandaag kreeg op reeds lang bestaande en te voorziene problemen ruim onvoldoende. Zolang er geen deftige oplossingen komen, vraagt ze het personeel ‘met gezond verstand’ te werken en zich niet in onveilige situaties te laten duwen. Op 19 juni is er een nieuw overleg gepland, maar erg hoopvol is Vanden Eynde niet.