ACV-Transcom kiest voor consultatie personeel

De Nationale Vakbondsraad spoor van ACV-Transcom besliste vandaag om een ruime consultatie te houden bij het personeel over de verschillende dossiers die momenteel op tafel liggen. Onze leden vragen de nodige tijd om een definitieve beslissing te nemen en willen meer duidelijkheid over de echte intenties van de overheid. 
De aanvallen op de publieke diensten en het spoorpersoneel zijn zeer zeker zwaar en veroorzaken veel ongerustheid bij het personeel. Maar de drie dossiers, met name de afschaffing van het statuut, de pensioenen en de minimale dienstverlening zijn totaal verschillende dossiers en vergen elk een eigen aanpak. 
Voor de militanten van ACV-Transcom is de tijd voor actie nog niet rijp, er zijn nog veel vragen. Er is nood aan een verdere analyse en een debat op het terrein. Om die reden beslisten de militanten van ACV-Transcom om een grondige consultatie te houden bij het personeel en nadien te kijken welke acties nodig zijn. 
Wat betreft de verwarring die wordt gezaaid over de privatisering van de Belgische Spoorwegen, vraagt ACV-Transcom nogmaals om over dit dossier een ruim maatschappelijk debat te houden en dit niet enkel vanuit een ideologische visie te benaderen. Voor ons staat het belang van de reiziger in dit debat absoluut centraal.