Wijzigingen wet privatisering bpost en Proximus

De Kamer van Volksvertegenwoordiging heeft de wijzigingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven goedgekeurd.
Hiermee zal in de toekomst de Ministerraad binnen een tijdpanne van een tweetal weken over een eventuele privatisering van bpost of Proximus kunnen beslissen. Tot vorige week was daarvoor een wetswijziging nodig of een debat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wat een goede 6 maanden vraagt. Volgens ons zou een debat gespreid over 6 maanden voor beslissingen met zulke grote maatschappelijke impact een evidentie moeten zijn.
bpost
De wijzigingen, die naar onze mening bpost goed uitkomen, kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de tewerkstelling bij bpost. Vorige maand werd reeds ingegrepen in de zaterdagvergoeding en werd een verregaande flexibiliteit ingevoerd in de sorteercentra.
Het inzetten van zelfstandigen en onderaannemers komt nu reeds langzaam maar zeker op gang. Het personeel van Transport ziet met lede ogen aan hoe hun werk wordt overgenomen door chauffeurs van de privé sector. Hoe lang nog zullen voltijdse contracten worden aangeboden? Welke toekomst heeft het personeel nog bij bpost? Welke interesse heeft de regering nog in de tewerkstelling en de verworven rechten van het personeel bij bpost?
Proximus
De wetswijziging van deze regering kwam niet onverwacht. Maar het blijft zo dat er vandaag geen enkel rationeel argument bestaat om een privatisering van Proximus ook maar te overwegen, tenzij een ideologische overweging. Maar dan betreden wij een zeer gevaarlijke piste, als de ideologie het haalt op het rationele…
De werknemers bij Proximus zijn dan ook zeer ongerust over de toekomst van hun bedrijf. Proximus kan vandaag beschikken over de nodige financiële middelen, dus deel van de winst, om haar zeer goede infrastructuur in stand te houden. Een goede telecominfrastructuur is absoluut noodzakelijk is om investeringen aan te trekken en dus de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid te realiseren of behouden.
Personeel
De wetswijziging biedt geen harde garanties voor de verdere toekomst van het personeel van bpost en Proximus. Wij moeten tot onze spijt vaststellen dat de Politiek in het algemeen niet wakker ligt van de autonome overheidsbedrijven en hun personeel. Dat deze bedrijven een belangrijke rol spelen in de samenleving is in hun ogen niet meer belangrijk. Dat elke burger op dezelfde manier moet behandeld worden zal binnenkort tot het verleden behoren. Enkel economische belangen en de dividenden voor aandeelhouders spelen nog.
Deze zienswijze is een kaakslag voor het personeel, zowel actief als gepensioneerd, dat gedurende vele jaren hard heeft gewerkt om van bpost en Proximust florerende bedrijven te maken.