Week van de vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is aanstekelijk en een troef voor integratie

Met de slogan ‘Vrijwilligerswerk aanstekelijk’ zet beweging.net de 1 miljoen Vlaamse vrijwilligers in de bloemetjes – en in het bijzonder de 250 000 vrijwilligers actief bij beweging.net en partnerorganisaties. In het verlengde van de Week van de Vrijwilliger lanceert beweging.net de actie 'Durf verenigen. Onbegrensd.'

‘Want vrijwilligerswerk moet ook voor vluchtelingen aanstekelijk zijn’, zegt beweging.net-voorzitter Patrick Develtere.
‘Via de actie 'Durf Verenigen. Onbegrensd.' wil beweging.net met steun van de Verenigde Verenigingen het belang van vrijwilligerswerk voor betrokkenheid en kennismaking in de verf zetten. De actie richt zich zowel naar vluchtelingen zelf als naar lokale overheden, vrijwilligers en bestuurders van lokale verenigingen.’

Tweede stap zetten

'Na het aanpakken van de hoogste noden met basisopvang, moeten we zo snel mogelijk de tweede stap zetten, die van succesvolle integratie’, zegt Patrick Develtere. Voor die tweede stap lanceert beweging.net nu dus de actie 'Durf verenigen. Onbegrensd'. De actie bestaat uit een informatiepakket en een logo. Het informatiepakket is heel praktisch opgevat, met tips om aan de slag te gaan. Lokale bewegingspunten (afdelingen van beweging.net) kunnen zo het brede lokale verenigingsleven ondersteunen in hun inspanningen om vluchtelingen op te nemen in hun werking. Het logo dient om goede voorbeelden in de verf te zetten en inspanningen van lokale verenigingen te waarderen. 

‘Mensen zitten met veel vragen’, zegt Patrick Develtere. ‘‘Als we vluchtelingen betrekken bij onze activiteiten en interesse tonen voor hun situatie, dan worden het uitgelezen ontmoetingsmomenten. Dan kunnen verhalen verteld worden, dan kan Nederlands geoefend worden en kunnen ervaringen uitgewisseld worden, dan kan geholpen worden bij het zoeken naar werk, naar huisvesting. En dan kan een warme samenleving tot stand komen, dan kunnen vrijwilligers aanstekelijk zijn, ook voor en door vluchtelingen.’ 
Bij hun inspanningen om vluchtelingen op te nemen in hun verenigingen, verdienen vrijwilligers zelf ook de nodige ondersteuning en waardering, onder andere van de overheid. Die mag gerust op het verenigingsleven rekenen, maar mag niet onbewogen aan de zijlijn blijven staan. Verenigingen verwachten van de gemeentebesturen en de Vlaamse en de federale regering meer dan ooit dat ze achter hen blijven staan en dat ze hun belangrijke functie als bruggenbouwer in het Vlaamse sociale weefsel naar waarde blijven schatten. ‘Want als verenigingen in moeilijkheden komen, dan hypothekeert dat ook de weg naar een succesvolle integratie’, besluit Patrick Develtere.