ACV-Transcom op Algemene Raad: onze tussenkomst

Op de Algemene Raad van 10 februari 2015 keurde een nipte meerderheid van het ACV het ontwerpakkoord van de sociale partners goed. ACV-Transcom stemde 2/3de voor en 1/3de tegen, op voorwaarde dat er een klaar en duidelijk actieplan komt. Onze tussenkomst kan je hieronder lezen. 
“ACV-Transcom was heel erg aanwezig op de betoging van 6 november en op alle stakingsdagen die erop volgden. Onze militanten waren er dan ook zwaar van overtuigd dat we tegen het rechtste regeringsbeleid in verzet moeten gaan. We namen hen mee in een opbouw van acties met als orgelpunt de algemene staking van 15 december. Omdat het nodig was (en omdat het nog steeds nodig is). Opdat er resultaat zou zijn. 
Op 19 december kwamen militanten en vrijgestelden samen om de acties te evalueren. De conclusie was dat er fundamentele vooruitgang moest worden geboekt op 4 vlakken alvorens we bereid zouden zijn te stoppen met ons verzet. 
  1. Eerlijke fiscaliteit (Tax shift), maar dan geen verschuiving van werknemers naar werknemers, maar een verschuiving naar andere inkomens.
  2. Indexsprong weg: en marge voor loononderhandelingen.
  3. Eindeloopbaanproblematiek: werkbaar werk voor jong en oud.
  4. Openbare diensten: geen afbreuk van openbare dienstverlening en geen afbreuk van en voor het personeel.
Tegelijk werd ons gevraagd het sociaal overleg te verdedigen en hetzelfde te doen voor het stakingsrecht.  
We zijn nu bijna 2 maanden verder en vandaag maken we een evaluatie op basis van de evoluties die er ondertussen zijn geweest. Als ik ons lijstje terugneem dan stellen we vast: 
  1. Eerlijke fiscaliteit: geen vooruitgang. De regering weet het zelf nog niet.
  2. Indexsprong: geen vooruitgang, wel integendeel, het ziet er steeds hopelozer uit.
  3. Eindeloopbaan: hele kleine stapjes voor een aantal mensen in sommige sectoren
  4. Openbare sector: tot op vandaag geen echt sociaal overleg te merken. Terwijl er wel zwaar bespaard moet worden in de openbare sector. Terwijl de toekomst van onze overheidsbedrijven onder druk staat. Terwijl door de regering ingrijpende dossiers van pensioenen en loopbaanonderbreking worden voorbereid. Daarom voerden wij ook actie op 21 januari. 
Wat hebben we wel: 
Een ontwerp-IPA, waarvan we niet kunnen zeggen dat het een rijke korf met lekkers is. Maar was het dat de vorige keren wel? Het akkoord van 2 jaar geleden werd door heel wat mensen als een kleinere korf beschouwd dan de deze. 
Bovendien bevestigt het ontwerp IPA wel dat sociaal overleg wel degelijk mogelijk is, is het dus principieel van zeer groot belang voor de toekomst van het sociaal overleg, en dat is ons als ACV-Transcom toch ook wel wat waard. 
Uiteraard wordt ook bij ons de rechtstreekse link gemaakt tussen de acties van eind 2014 en het ontwerp-IPA dat nu voorligt. Uiteraard weten wij dat die redenering eigenlijk niet opgaat en dat de acties vooral gericht waren tegen het regeringsbeleid. 
Maar leg dat eens uit op het terrein, waar bagageafhandelaars zich afvragen hoe zij in godsnaam een job moeten volhouden tot 67, waar vrachtwagenchauffeurs aan 12 euro per uur lange dagen moeten kloppen en nog te horen krijgen dat ze te duur zijn in verhouding tot de Oost-Europese chauffeurs, aan dokwerkers die dagloners zijn met een zeer grote flexibiliteit en die zich nu opnieuw gepakt voelen. 
Leg maar eens uit aan militanten en leden van de overheidsbedrijven dat het IPA niet voor hen geldt, dat er ook niks anders voor hen op tafel ligt, geen enkele garantie op behoud van tewerkstelling, laat staan behoud van loon, maar ook niet op een eerlijkere fiscaliteit. En dat terwijl onze spoormannen bijvoorbeeld wel vooraan op de barricades stonden bij de acties einde 2014. Voor hen ligt er vandaag niets op tafel, helemaal niets. 
Kortom, ACV-Transcom pleit voor een klaar en duidelijk actieplan, liefst samen met het ABVV om te strijden voor een eerlijkere fiscaliteit, tegen de indexsprong, voor werkbare (einde)loopbanen en, even belangrijk, voor het behoud van sterke, kwaliteitsvolle openbare dienstverlening waar eveneens een degelijk sociaal overleg moet worden gevoerd. 
Als dit actieplan er komt, kan ACV-Transcom, weliswaar niet met de volledigheid van stemmen, het ontwerp-IPA goedkeuren.”