Studiedag over hervormingen overheidspensioenen


Politici stellen het graag voor alsof niemand minder pensioen zal hebben tegenover de huidige regeling, als men maar een beetje langer werkt.
Niets is minder waar.
De ingrepen in de diplomabonificatie, in de pensioenbreuken (= berekeningswijze van het pensioen) en tegenover contractueel overheidspersoneel dat pas na enkele jaren wordt benoemd, komen zeker neer op lager pensioen in vergelijking met de huidige situatie. Met langer werken zullen velen dit verlies niet kunnen inwinnen. Velen zullen zelfs niet meer in de mogelijkheid zijn om nog een volledig pensioen te verwerven.
Overigens, mocht er geen vermindering zijn, waarvan komen dan die besparingen? (dit jaar reeds 11 miljoen euro).

Over het niet meer in aanmerking nemen van de diplomabonificatie blijven politici zich verbergen achter misleidende verklaringen. De werkelijkheid is dat mensen zullen moeten betalen om hetzelfde pensioen te behouden.

De kwestie van de pensioenbreuken hangt samen met de discussie over de zware beroepen. De minister van Pensioenen verzekert ons dat dit een budgettair neutrale operatie wordt, dat het enkel om een ‘actualisatie’ zou gaan. Maar wie zal worden erkend als zwaar beroep? Politici zeggen dat de pensioenen niet zullen dalen; welnu, dat men ons aantoont dat dit ook het geval is als de pensioennoemer voor sommigen 60 wordt. 

Voor het contractueel overheidspersoneel is het een goede zaak dat we eindelijk eens komen tot een aanvullend pensioen. Maar enkel de federale overheid heeft hiervoor een budget voorzien. Andere overheden helemaal niet! En de federaal aangekondigde regeling met een werkgeversbijdrage van 3% volstaat echt niet om tot een volwaardige aanvullend pensioen te komen. Ook de jaren uit het verleden zijn hiermee helemaal niet geregeld.

De ACV-centrales voor Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs klagen de vooringenomen opstelling van politici tegenover het overheidspensioen aan.

De regering belooft overleg. Maar we hebben slechte ervaringen met die beloftes. In het verleden was het meestal een schijnvertoning. Waarom zouden we geloven dat de regering deze keer plots wel rekening zal houden met onze pertinente inhoudelijke argumenten?

De ACV-centrales zullen de komende weken
  • politici actief aanspreken over de beslissingen die de federale regering genomen heeft en de effecten ervan op het pensioen van de personeelsleden
  • het personeel in de openbare sector en het onderwijs verder informeren en sensibiliseren
  • de nodige contacten leggen met de andere vakbonden om tot een gemeenschappelijk actieplan te komen.