Lauraat van de arbeid erkenning van diamantbewerker

diamantbewerker2
Toekenning van titels Laureaat van de Arbeid in het label Toekomst van het Beroep (Brons), Professional in het Beroep (Zilver) of Expert in het Beroep (Goud) 
Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid organiseert in 2019 samen met de representatieve werknemers-, werkgevers- en diamantorganisaties een selectieprocedure, waarbij aan verdienstelijke personen de titel van “Laureaat van de Arbeid” kan worden verleend. 
Laureaat van de Arbeid? Iets voor mij? 
Vaak onderschat men zichzelf, daarom sporen we onze leden aan zeker mee te doen! In feite is de titel een officiële erkenning van vakbekwaamheid en inzet, een pluspunt voor je loopbaan en een bijdrage tot de bekendheid van je onderneming. Er zijn drie niveaus waarin men het ereteken van “Laureaat van de Arbeid” kan verwerven. Deze drie titels staan volkomen los van elkaar; zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om eerst het label “Toekomst van het Beroep” in je bezit te hebben vooraleer je in aanmerking komt voor de andere labels. Via een selectieprocedure, die wordt uitgevoerd door vakmensen uit de sector, kan je als werknemer/ster in aanmerking komen voor een van bovenvermelde labels. Tijdens deze ganse procedure heb je de mogelijkheid om je eigen bekwaamheden naar voor te brengen. 
Wie kan zich hiervoor kandidaat stellen? 
Iedereen die werkzaam is in de diamantsector, hetzij op technisch, hetzij op administratief vlak, kan zich kandidaat stellen. Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden zoals 3 jaar in de sector werken als je je kandidaat stelt voor het label Toekomst van het Beroep (brons), 8 jaar voor het label Professional in het Beroep (zilver) en 12 jaar voor het label Expert in het Beroep (goud). De kandidaat moet op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen nog daadwerkelijk de taak, de functie of het beroep uitoefenen in de diamantsector. 
Uw kennis en vakmanschap in de kijker zetten! 
Uiteraard verwachten we, net als met de vorige promotie, dat veel van onze leden zich kandidaat stellen! Daarom doen we een warme oproep aan alle leden van ACV-Transcom Diamant om hieraan deel te nemen. Je collega’s die vorige promotie een label hebben behaald, kunnen je vast overtuigen om deze keer ook mee te doen. We horen vaak dat er weinig aandacht is voor jullie kunnen en inzet. Wel, dit initiatief is hét middel om waardering te kunnen uitspreken voor de arbeid die dagdagelijks geleverd wordt in uw bedrijf. Daarom, beste diamantbewerker(ster): stel je zo snel mogelijk kandidaat! Je kan vast en zeker al rekenen op onze steun, aanmoediging en waardering! Hoe inschrijven? 
Het inschrijvingsformulier evenals het reglement liggen klaar op het secretariaat van ACV-Transcom Diamant in de Vestingstraat 13/101 in Antwerpen - Tel. 02 549 11 07 of via e-mail : gerda.tielemans@acv-csc.be. 
Meer info vind je op de website www.iret-kiea.be waar ook een interactief formulier beschikbaar is dat online kan ingevuld worden. Het ingevuld inschrijvingsformulier kan je binnenbrengen op het secretariaat Diamant of ten laatste vóór 15 mei 2019 terugsturen aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. 
Aarzel niet om deel te nemen !!! Met vragen kan je steeds bij uw vakbond ACV-Transcom Diamant terecht, wij helpen je graag verder !!!!!