ACV-Transcom vraagt minister actie voor diamantbewerking

Diamant jobs
ACV-Transcom Diamant had vandaag een constructief gesprek met minister van Werk Kris Peeters over de jaar na jaar dalende tewerkstelling in de diamantnijverheid en over de invoering van nieuwe technologieën in het arbeidsproces. 
Jaar na jaar daalt het aantal diamantbewerkers in ons land. 20 jaar geleden was de diamantnijverheid met meer dan 3.000 arbeiders een bloeiende industrie in de diamantstad van ons land, maar 10 jaar geleden was dat aantal al gehalveerd, en vandaag zijn er nog zo’n 650 diamantbewerkers, zo blijkt uit cijfers van de Rijksverlofkas Diamant. Ook het aantal werkgevers is gehalveerd ten opzichte van 1995, van 326 naar 150. De jobs verhuizen naar lageloonlanden als India of Thailand. India is intussen zelfs wereldleider geworden in geslepen diamant. 
ACV-Transcom kaartte dit probleem vandaag aan bij minister van Werk Kris Peeters en vroeg hem concrete acties te ondernemen om de tewerkstelling in deze bijzondere sector te verhogen en de diamantnijverheid in ons land niet verloren te laten gaan. Het Fonds voor de Diamantnijverheid investeert weliswaar heel wat in opleidingen voor diamantbewerkers, maar er is meer nodig van werkgevers en politiek. Het Masterplan 2020 bedoeld om jobs te creëren heeft nog geen resultaten opgeleverd. En dat terwijl 84% van alle ruwe diamanten die wereldwijd ontgonnen worden, wel via Antwerpen circuleert en België wel nog steeds tot de wereldtop op vlak van kennis, vakmanschap en technologie behoort. 
Zo ontwikkelde het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD) vorig jaar deels met Vlaams geld ‘Fenix, een innovatief, zeer efficiënt toestel voor de diamantbewerking. Dit toestel zou de nijverheid in Antwerpen een enorme boost kunnen geven. 
De minister was zeer begaan met onze bekommernissen over de belangen van de werknemers in de diamantnijverheid en heeft zich geëngageerd om dit verder mee op te volgen. ACV-Transcom Diamant wil dit constructief overleg met Minister Peeters verder uitwerken en plant in het najaar verdere opvolging.