Diamant

In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatre­gelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) eerlang een bekwaamheidsproet ingericht voor deskundigen terzake van het vaststellen van het gewicht, de waarde en de kwalificatie van in·of uitgevoerde diamant. Voor info kijk hier
Lees meer
Rio Tinto
De internationale vakbondskoepel IndustriAll voert al twee jaar campagne tegen Rio Tinto, één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Wereldwijd ontgint het bedrijf goud, koper, diamant, ijzererts, aluminium en steenkool. Daarbij lapt het nogal wat regels in verband met milieuwetgeving, veiligheid en werknemersrechten aan zijn laars. ACV-Transcom zet ook haar schouders onder de campagne. Veel van de diamanten die door Rio Tinto worden ontgonnen, komen immers in Antwerpen terecht. “We willen dat bedrijven die hier hun hoofdkantoor hebben, meer aandacht hebben voor de omstandigheden waarin de diamanten werden ontgonnen en hun toeleverancier oproepen tot een ecologisch en sociaal verantwoorde mijnbouw”, aldus Myriam Dillen, sectorverantwoordelijke diamant.
Lees meer
Postbode
De sociale partners hebben in de sector van de diamantnijverheid op 14 december 2015 een akkoord bereikt dat – binnen de beperkingen die ons werden opgelegd door de regering – maximaal rekening houdt met wat werknemers belangrijk vinden: koopkracht, werkzekerheid, werkbaar werk en aangepaste eindeloopbaanmogelijkheden. Hieronder volgen de krachtlijnen van het akkoord voor de periode 2015-2016.
Lees meer
Laureaten van de arbeid 2014
Op zondag 30 november werden de eretekens voor Laureaat van de Arbeid in de diamansector uitgereikt. Deze eer viel ook de beurt aan 27 leden van ACV-Transcom.
Lees meer
De directieleden van de Raad van Bestuur verkozen Stéphane Fischler  opnieuw tot voorzitter. De Raad van Bestuur benoemde ook opnieuw Kaushik Mehta als vicevoorzitter voor de handel en Freddy Inzlicht als Vice Voorzitter voor de Beurzen.
Lees meer