Diamant

diamantbewerker2
Iedereen die werkzaam is in de diamantsector, hetzij op technisch, hetzij op administratief vlak, kan zich nog tot 15 mei kandidaat stellen voor de titel van laureaat van de Arbeid in het label Toekomst van het Beroep (Brons), Professional in het Beroep (Zilver) of Expert in het Beroep (Goud). Lees hier hoe je je kan kandidaat stellen
Lees meer
Namibie-150
Onze voorzitter Koen De Mey, sectorverantwoordelijke diamant Myriam Dillen en nationaal secretaris Yves Toutenel waren begin juli aanwezig op een internationale bijeenkomst van IndustriALL, de internationale vakbondskoepel van onder meer de diamantindustrie. Daar werd een Globaal Diamant Netwerk opgericht dat over de grenzen heen wil samenwerken aan de verbetering van de werkomstandigheden van arbeiders in de ganse keten van ontginning tot verwerking. Yves zal samen met zijn collega Beverley Murangi van de mijnwerkersvakbond van Namibië het netwerk voorzitten.
Lees meer
In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatre­gelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) eerlang een bekwaamheidsproet ingericht voor deskundigen terzake van het vaststellen van het gewicht, de waarde en de kwalificatie van in·of uitgevoerde diamant. Voor info kijk hier
Lees meer
Rio Tinto
De internationale vakbondskoepel IndustriAll voert al twee jaar campagne tegen Rio Tinto, één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Wereldwijd ontgint het bedrijf goud, koper, diamant, ijzererts, aluminium en steenkool. Daarbij lapt het nogal wat regels in verband met milieuwetgeving, veiligheid en werknemersrechten aan zijn laars. ACV-Transcom zet ook haar schouders onder de campagne. Veel van de diamanten die door Rio Tinto worden ontgonnen, komen immers in Antwerpen terecht. “We willen dat bedrijven die hier hun hoofdkantoor hebben, meer aandacht hebben voor de omstandigheden waarin de diamanten werden ontgonnen en hun toeleverancier oproepen tot een ecologisch en sociaal verantwoorde mijnbouw”, aldus Myriam Dillen, sectorverantwoordelijke diamant.
Lees meer