40 alternatieve voorstellen voor Proximus

Op 15 april hebben de drie vakbonden bij Proximus aan de directie een reeks alternatieven voorgesteld voor de herstructurering waarbij 1.900 jobs zouden moeten verdwijnen. De directie zal die voorstellen nu één voor één bekijken. Wij verwachten binnen een maand, dus tegen 15 mei duidelijke antwoorden. 
Tien weken vertrouwelijke overleg- en informatierondes, leverden weinig meer op dan een directie die keer op keer herhaalde dat het ontslag van 1.900 werknemers onvermijdelijk was om de concurrentiepositie op de markt te behouden. Daarom ging ACV-Transcom bij het personeel zelf te rade om creatieve ideeën naar voren te brengen, om (zoveel mogelijk) ontslagen te vermijden. Meer dan 40 voorstellen voor alternatieve besparingen of nieuwe producten en bronnen van inkomsten werden op 15 april aan de directie voorgelegd. 
Hier vind je alvast enkele van de voorstellen die we hebben gedaan: 
  • een kleinere Raad van Bestuur. 
  • een verlaging van het dividend met 10 eurocent. Voor de aandeelhouders een peulschil, maar we zouden hiermee op drie jaar tijd een besparing van 105 miljoen euro kunnen realiseren. 
  • het sluiten van een partnerschap met de banksector, onder andere overheidsbank Belfius betaalapps voor smartphones te creëren 
  • idem dito met de twee openbare televisiekanalen RTBF en VRT om te innoveren in de televisiemedia 
  • via MyProximus kunnen platform worden ontwikkeld voor spel en muziek - het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met nutsmaatschappijen en Investeren in nieuwe technologieën zoals groene energie, domotica voor beveiliging, organisatie van webinars voor universiteiten etc… 
  • het aanmoedigen van het gebruik van openbaar vervoer, ook voor de directie, zodat een deel van de parkeerplaatsen aan de Proximus-torens in Brussel vrijkomen die publiek kunnen worden opengesteld. Dat zou tot 5 miljoen per jaar zou kunnen opbrengen. 
  • het aanmoedigen van telewerken. Dat zou niet enkel het welzijn van de werknemers ten goede komen, ook zou Proximus de vrijgekomen kantoren voor enkele miljoenen euro's per jaar kunnen verhuren. Ook de vergaderzalen kunnen verhuurd worden aan externe bedrijven. 
  • het sluiten de 2 directierestaurants 
  • Het creëren van, mits de nodige opleidingen, multifunctionele banen, waarbij bijvoorbeeld de jobs van callcenteroperator, winkelverkoper en hersteller worden gecombineerd. 
  • Proximus aantrekkelijk voor jongeren, bijvoorbeeld door de organisatie van een Proximus GAMING League, een nationale wedstrijd in de verschillende Proximus-winkels 
We zijn ervan overtuigd dat indien de directie een aantal van deze voorstellen zou realiseren, naakte ontslagen wel vermeden kunnen worden. Wij rekenen er dan ook op dat zij deze ter harte neemt en mee wil denken over oplossingen die het bedrijf en alle werknemers ten goede komen. Over een maand zullen we dat naar alle waarschijnlijkheid vernemen.