Werknemers Aviapartner terecht in actie

Aviapartner0
Op vrijdag 26 februari gingen de werknemers van Aviapartner op Brussels Airport in actie. De aanleidingen waren legio. De grootste items waren werknemers die tot 26 shiften na elkaar moesten werken, mank lopende planningen, het niet toekennen van maaltijdpauzes, onderbezetting, totaal gebrek aan info en voorbereiding voor een nieuwe klant, … De directie van Aviapartner houdt al jaren haar personeel onder de knoet met het argument dat door de belabberde financiële situatie een actie het einde zou betekenen van het bedrijf. Toch was op 26 januari ’18 de maat vol voor het personeel, terecht. 
Eind vorig jaar liep er al een stakingsaanzegging voor de Aviapartner site in Oostende. Daar kon een actie op het nippertje vermeden worden, ondanks het hautaine gedrag van de directie. Ook deze procedure in verzoening voor het paritair subcomité is nog lopende. Op 20 februari zal het verzoeningscomité ter plaatse zich vergewissen van de stand van zaken bij Aviapartner in Oostende. 
Het protocol dat finaal gesloten werd op vrijdagavond behelst een aantal luiken. Zo komt er versterking door het optrekken van een aantal contracten van Aviapartner werknemers, krijgen medewerkers die momenteel een contract bepaalde duur hebben er eentje van onbepaalde duur en wordt de groep interimarbeiders groter. Ook de planning wordt evenrediger opgemaakt voor een meer billijke werkverdeling en spreiding, wordt de regeling inzake de toekenning van de maaltijdpauze terug op punt gesteld en de afspraken inzake toekenning verloven verbeterd. Dit dient de onderbezetting te verbeteren en de werkverdeling te verbeteren. 
Daarnaast is er voor de afgelopen periode een financiële compensatie voorzien, waarvan een deel voor de volledige groep en alle Aviapartner stations in België (dus ook voor Luik en Oostende). De hele resem met andere punten en de opvolging van deze zaken, worden structureel opgevolgd in de schoot van de syndicale afvaardiging waarvan de eerste op 5 februari 2018 zich al over verschillende aangehaalde punten zal buigen met het doel oplossingen te vinden voor al deze punten. Tegen de paasvakantie komt er een algemene evaluatie inzake de uitvoering van het protocol wat werd afgesloten en de voortgang van de problemen. 
ACV-Transcom betreurt dat het moest komen tot een actie, maar het hing al langer in de lucht. Door het gedrag van de Aviapartner directie, de nonchalance die ze tentoonspreiden, was het afwachten wanneer het voor de arbeiders te veel werd. De ACV-Transcom leden te Luik en Oostende hielden trouwens ook meteen ondersteunende acties. Hopelijk neemt de Aviapartner directie deze waarschuwing nu au sérieux en voert ze rigoureus en in respect voor het sociaal overleg de punten uit.