Voorlopig geen internationale actie luchtverkeersleiders

Er komt voorlopig geen internationale actie van luchtverkeersleiders, dat besliste verschillende Europese vakbonden. Passagiers zullen al genoeg getroffen worden door het gebrek aan investeringen en de vertragingen die hiermee gepaard gaan.
Op 18 mei zaten vakbondsleiders uit verschillende landen samen met de vertegenwoordigers van de respectievelijke luchtverkeersleidingscentra. Onder de aanwezige vakbonden waren SNCTA (Frankrijk), GDF (Duitsland), TUEM (Eurocontrol/MUAC), FNV, CNV, NGATC (Nederland), Skycontrol (Zwitserland) en ACV-Transcom (België).
De verschillende vakbonden hadden ook contact met de respectievelijke overheden rond de zg. performantieplannen of beter gezegd besparingsplannen. Tegen begin juli zouden herziene plannen ingediend moeten worden bij de Europese Commissie.
We ontvingen (nieuwe) informatie en standpunten van de verschillende betrokken overheden en verkeersleidingscentra (ANSP’s). We besloten dan ook volgende dingen:
  • Feedback van de informatie naar de respectievelijke instanties van de verschillende vakbonden is nodig.
  • Een maandelijkse evaluatie van de situatie, de volgende keer op 10 en 11 juni in Frankfurt.
  • Constante evaluatie van de toestand in de verschillende staten en ANSP’s. Desnoods reageren we samen als één.
  • Binnen de internationale vakbondssamenwerking MARC/MOSAIC installeren we een werkgroep die de impact van de al te gekke performantie doelstellingen en de financiële gevolgen voor de ANSP’s zal onderzoeken.
  • Elke vakbond kan nog steeds een stakingsaanzegging doen of actie voeren indien ze dit nodig vinden rond dit thema.