Veiligheid werknemers op schepen onvoldoende

In een periode van drie maanden vonden er drie ernstige incidenten en meerdere ernstige arbeidsongevallen plaats. Meer bepaald gaat het over intoxicatie door gevaarlijke benzeenhoudende gassen aan boord van schepen. We stelden de nodige vragen aan minister Galant en staatssecretaris Tommelein. 
We maken ons ernstige zorgen over de veiligheid en het welzijn van werknemers aan boord van schepen op onze waterwegen en op de Noordzee. Er zijn te weinig middelen voor de havenstaatcontrole, die de buitenlandse schepen in onze havens controleert. Bovendien is de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO) nog niet degelijk opgestart. Door blind te besparen in openbare diensten, brengt ons land de maritieme diensten in gevaar. 
Ieder jaar gebeuren er tussen de 5 en 12 ongevallen en incidenten met schepen onder Belgische vlag. Op Belgische wateren zijn er jaarlijks gemiddeld 60 tot 70 ongevallen en incidenten. 
Als er op drie maanden tijd drie incidenten plaatsvinden met deze benzeenhoudende dampen, die terecht onder zware arbeidsongevallen worden geplaatst, maken we ons terecht zorgen. De drie gevallen:
  • 25 mei 2015: Bomar Mercury (die op 20 juli 2015 een gelijkaardig voorval had in de haven van Rotterdam)
  • 23 augustus 2015: North Sea Beta
  • 31 augustus 2015: Stoc Marcia 
Dit zijn dus de voorvallen die we kennen, omdat het personeel van de Maritieme Dienst en Kust getroffen was door het inademen van deze schadelijke dampen. Met de driehoek van Heinrich, een belangrijk model in het veiligheidsdenken, kunnen we aannemen dat er nog heel wat andere incidenten zijn geweest. We vroegen uitleg aan de bevoegde minister en staatssecretaris: hoe bekijken ze deze gevallen en welke actie gaan ze ondernemen? De overheid blijft bij een aantal zaken in gebreke om de veiligheid en de opvolging beter te laten verlopen. 
Wij dringen dan ook aan op een versterking van de diensten van de havenstaatcontrole én het bijsturen van de arbeidsvoorwaarden voor hen m.b.t. extra prestaties. Ook een degelijk opstart van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen dient dringend te gebeuren. ACV-Transcom wenst dan ook dat in deze federale instantie ook iemand met kennis van zaken rond scheepvaartbegeleiding (VTS) wordt opgenomen.