Veiligluchtverkeer dankzij luchtverkeersleiders

Luchtverkeersleider
Dat Belgocontrol inzake het incidentenrapport voor 2016 er goed uitkomt, is grotendeels dankzij het professionalisme en het engagement van het Belgocontrol personeel. In erg moeilijke omstandigheden houden zij hun beroepsethos hoog. 
Na de koude douche die het personeel te verwerken kreeg door het ACOD-Belgocontrol-akkoord van 12 april 2016, de nog steeds aanwezige structurele onderbezettingen qua personeel op de regionale torens, in CANAC, de technische en ondersteuningsdiensten, het miskennen van echt sociaal overleg, het niet naleven van afspraken, …. hoeven we niet te zeggen dat dit erg lovenswaardig is. 
Zo stelde ACV-Transcom op het paritair comité van april nog een reeks vragen over het personeelsplan 2017. Vragen waarop de directie eerder deze week nog laconiek of volledig naast de kwestie heeft geantwoord. Verder blijven zij ook vaag over de reorganisatie van de technische diensten die Belgocontrol nu in de coulissen probeert te regelen en het ACV nog maar eens poogt buitenspel te zetten. Ook doet Belgocontrol er alles aan om het het personeel moe te maken. 
Zo kaartte ACV-Transcom de problematiek van de psychosociale belasting aan, het hoog ziekteverzuim omwille van de onderbezettingen en dat volledige diensten met burn-out thuis zaten. Dé oplossing van Belgocontrol is meer repressief optreden, een studie doen naar psychosociale belasting die bevestigde wat we reeds wisten. Oplossingen of constructieve maatregelen worden niet naar voor gebracht. Enkel reorganisaties en spelen met carrières van medewerkers. 
Tegelijk is er ook een diarree van consultants die het allemaal beter weten en waarvan de resultaten in besloten communes worden geanalyseerd en plannen gesmeed. Zo weigert men duidelijkheid te verschaffen inzake de reorganisatie van de technische diensten, toch een essentiële veiligheidsactor binnen Belgocontrol. De veiligheid blijven garanderen met deze onderbezettingen is geen sinecure. Als het luchtverkeer blijft aantrekken, zullen de onderbezettingen sowieso consequenties hebben naar de operaties gedurende de zomer. 
Je kan niet blijven verlangen dat luchtverkeersleiders tot 18 shiften na elkaar werken, je kan niet blijven verlangen dat de wettelijke rust niet wordt gerespecteerd, je kan niet aanvaarden dat luchtverkeer wordt afgehandeld door maar één verkeersleider. Waar is de veiligheid dan? 
De inspanningen die geleverd werden en worden zijn voor het ACV onvoldoende. In 2016 en 2017 worden inderdaad aanwervingen voorzien. Maar écht aanwervingen in de operationele diensten bedragen maar 50% van de totaliteit. De rest, naast de stormvloed van externen, zijn in diensten die vooral moeten zorgen voor goede dossiers en uitleg m.b.t. de activiteiten. Je kan je afvragen waarvoor Belgocontrol dient. 
De nodige vormingen kunnen niet allemaal worden gerealiseerd vanwege het personeelstekort. ACV-Transcom neemt haar verantwoordelijkheid. Als Belgocontrol management echter de bedenkingen, vragen en positie van het ACV blijft miskennen, zullen we elkaar tegenkomen. Misschien wel sneller dan gedacht!