VBO blokkeert sectorale onderhandelingen luchthavenuitbating

De werkgeversorganisatie VBO (Het Verbond van Belgische Ondernemingen) gaat alle gesprekken uit de weg in het nieuwe paritair subcomité luchthavenbeheer (PSC 315.03). Ze hebben pas tijd eind september, terwijl de sector voor heel wat uitdagingen staat en er toch heel wat werk op de plank ligt. 
In de luchtvaarsectoren mist de liberaliseringsgolf zijn effect niet: de luchthavenuitbating en het luchthavenbeheer ondergingen in ons land een liberalisering en een privatisering. Het is nog maar de vraag of de passagiers en de economie daar beter van werden. Ondanks deze negatieve trend kijken we vooruit. We duwden krachtig mee aan een sectoraal forum voor het luchthavenbeheer om zo te zorgen voor een meer coherente visie op de luchtvaart (meer specifiek het luchthavenbeheer). Dit is een goed middel om de nodeloze concurrentie tussen onze luchthavens te minderen en te komen tot een federaal meer coherent beleid waar noch passagiers, noch werknemers, noch de veiligheid slechter van worden. Integendeel. 
De sector, die formeel een subsector van de luchtvaart is, kreeg eind april formeel gestalte in het paritair subcomité luchthavenbeheer (PSC 315.03). De leden zijn aangeduid aan beide zijden: de vakbonden aan de werknemers-, het VBO aan de werkgeverszijde. Een maand na de oprichting van de subsector stuurden we onze eisenbundel op om de sectorale onderhandeling op te starten en de nieuw opgerichte sector meteen goed in de startblokken te zetten. Er ligt immers heel wat werk op de plank en er staan ons heel wat uitdagingen te wachten
Het is dan ook de schaamte voorbij als we moeten vaststellen dat het VBO alle gesprekken uit de weg gaat. Hun voorstel voor een eerste samenkomst? Eind september 2015. Het VBO blaast hier warm en koud tegelijk: ze willen wel aan tafel gaan, maar vinden “geen geschikte datum die hun delegatie past voor eind september”. Dus er is geen enkel moment tussen 20 mei en eind september? Het VBO komt zelf met geen voorstel, maar ze wijzen wel alles af. En dit terwijl ze het sociaal overleg zo belangrijk vinden. 
De komende dagen raadplegen we onze militanten in de luchthavens. De kans is groot dat we het sociaal overleg in alle luchthavens noodgedwongen stilleggen tot het VBO tijd kan vrijmaken om écht sociaal overleg te voeren. Hopelijk zien we elkaar snel aan de onderhandelingstafel.