Vakbonden Brussels Airport vragen arbeidsinspectie

Brussels Airport-logo
Al maanden loopt het sociaal overleg met Brussels Airport Compagnie (BAC) enorm stroef. De directie meent boven de wet te staan en blijft gemaakte afspraken met het personeel aan haar laars lappen. De drie vakbonden vragen de bevoegde instanties om een arbeidsinspectie te laten uitvoeren in het bedrijf. 
Het sociaal overleg bij Brussels Airport zit muurvast. Ondanks verschillende oproepen van de drie vakbonden om de afspraken en regelgeving met de werknemers na te leven, meent de directie van Brussels Airport boven die regelgeving te staan. Zo stellen we schendingen vast inzake de bevoegdheden van de ondernemingsraad, schendingen tegen het arbeidsreglement, het inzetten van werknemers in niet van toepassing zijnde uurrooster en onderbezetting onder andere bij de dienst Security. 
Werknemers die in een administratieve functie zitten, worden ingezet in uurroosters die enkel van toepassing zijn voor diensten in een ploegensysteem. De afspraken die zijn gemaakt in verband met de minimum bezetting in het “Welcome Center” en bij de dienst Security worden niet nageleefd en gelijkaardige functies worden onder het mom van het al dan niet plaatsvinden van het sociaal overleg ingevuld naar goeddunken van de directie in plaats van op een objectieve en niet-discriminerende wijze. De laatste weken escaleerde de situatie compleet. 
Daarom namen de drie vakbonden binnen het bedrijf Brussels Airport, het initiatief om de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg en minister van Mobiliteit Bellot en minister van Werk Peeters aan te schrijven met de vraag de arbeidsinspectie langs te sturen. We dringen erop aan dat deze grondig onderzoekt of de reglementering effectief worden gevolgd en het arbeidsreglement wordt nageleefd. Ook vragen we een audit op de werking en het functioneren van de overlegorganen.