Staking bagagisten Aviapartner op Brussels Airport

bagageband
Sinds 13.00u deze namiddag zijn de arbeiders van Aviapartner op Brussels Airport in staking. Aanleiding is de enorme werkdruk die sinds de aanslagen van 22 maart op het personeel rust. “Zij stellen zich al wekenlang ongelooflijk flexibel op, met lange werkdagen, vaak in andere luchthavens. Ze hebben echt het beste van zichzelf gegeven om de luchthaven zo snel mogelijk weer te doen draaien en de reizigers van dienst te zijn. Maar trop is te veel”, aldus Kurt Callaerts van ACV-Transcom. De directie toont op geen enkele manier respect voor de inspanningen van de werknemers. De druppel die de emmer vandaag deed overlopen, zijn alweer foutieve loonbrieven, allemaal in het nadeel van de werknemers.
Kort na de aanslagen waren de medewerkers van Aviapartner bereid om de luchtvaartmaatschappijen te helpen en te werken vanuit andere luchthavens. Toen ‘vergat’ het bedrijf om voor mensen die in Oostende of Rijsel zaten om overnachtingslocaties te regelen, moesten bagagisten soms dagen overleven met 25,00 euro per dag waarvoor het hotel dan boterhammen met platte kaas voorzag. CEO Levaux weigerde in eerste orde zelfs de sectorale toeslag per dag te betalen in geval van economische werkloosheid. Een mooi signaal naar de werknemers die voor de luchtvaart en de passagiers al het mogelijke deden, maar door de werkgever als een citroen werden uitgeperst en waar Aviapartner duidelijk misbruik maakte en maakt van de situatie na de aanslagen.
ACV-Transcom informeerde hieromtrent toen al zowel Brussels Airport als de minister van Werk, maar we kregen er geen gehoor… Dat ook hier de boel vroeg of laat zou ontploffen, was dus te verwachten. De mensen zijn ‘op’. De enorme werkdruk op de mensen heeft immers niet enkel met de aanslagen te maken, maar ook aan het gebrek aan een duidelijke structuur, planning en organisatie. Levaux heeft het bedrijf volledig ontdaan van knowhow en van een degelijke structuur.
Personeel verdient respect
De druppel die vandaag de emmer deed overlopen zijn de loonbrieven die alweer niet kloppen. Het aantal gewerkte dagen en dus de vergoeding van de salarissen zijn verkeerd, bizar genoeg quasi altijd in het nadeel van de werknemers. Premies worden niet of verkeerd uitbetaald, de extra transportkosten van de mensen.
ACV-Transcom vindt dat een minimum aan respect voor het personeel op zijn plaats zou zijn, zeker gezien de context van de aanslagen die bij veel werknemers diepe sporen heeft nagelaten, en de inzet die iedereen heeft getoond om het bedrijf en de reizigers van dienst te zijn. Het correct uitbetalen van lonen en vergoedingen is hierin toch een elementair element. Verschillende keren heeft ACV-Transcom de personeelsverantwoordelijke gewaarschuwd voor deze druppel, maar er werd niets gedaan om de problemen op te lossen. Zelfs vorige week hebben we de situatie nog aangeklaagd. ACV-Transcom begrijpt en erkent dan ook de actie. Het is jammer dat het zo ver moet komen, maar de directie van Aviapartner staat niet boven de wet. Noch kan men zo maar blijven vegeteren op de goodwill van het personeel!