Swissport: winstbejag breekt zuur op

Swissport
Gisteren leidden het vriesweer en onderbezetting bij Swissport tot vertragingen bij de bagageafhandeling. Onmiddellijk spraken de luchtvaartmaatschappijen onterecht van een spontane staking. Dit was allerminst correct. Swissport had gewoon te weinig personeel voorzien, een misrekening met ernstige gevolgen! ACV-Transcom klaagt al een hele tijd aan dat de luchtvaartmaatschappijen de bagagebedrijven onder druk zetten om sneller en goedkoper te werken. Dit ten koste van het personeel, maar zoals we gisteren hebben gezien, ook van de dienstverlening. ACV-Transcom benadrukt ook dat net het personeel zelf gisteren er alles aan heeft gedaan om de reizigers zo goed mogelijk te helpen. 
Ondanks de voorspellingen van het winterweer anticipeerde Swissport niet op mogelijk extra werk dat winterse omstandigheden met zich meebrengen. Zo moet extra personeel ingezet worden voor het ontijzelen van de vliegtuigen, moet extra personeel aanwezig zijn om mee te laden en te lossen gelet de koude, is extra voorzichtigheid geboden door de winterse omstandigheden. 
Toch zette Swissport slechts het minimum aan personeel in. Waarschijnlijk moest volgens hun statistieken en cijfers het aantal personeelsleden dalen op 2 januari… Daarom verminderden ze zelfs de bezettingen. Dat brak hen echter zuur op. Het personeel deed wat het kon, maar toch kon niet vermeden worden dan door het acute personeelstekort zo’n 55 vluchten ernstige vertragingen opliepen. Onder deze luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en Thomas Cook Airlines. 
Personeelsvermindering uitgesteld 
Het was tevens voorzien dat er – naast de al heersende onderbezetting - 22 contracten zouden wegvallen op 3 januari op de dienst bagage control. In het overleg tussen vakbonden en directie dat gisteren plaats vond kwamen onze afgevaardigden hier meteen op terug. Als ACV-Transcom hebben we meteen geëist dat de contractdalingen uitgesteld worden en dat de planningen voor de komende dagen en uren herbekeken en aangepast zouden worden aan de reële noden in de plek van boekhoudkundige cijfers! 
De directie ging akkoord dat de contractverminderingen met een maand worden uitgesteld. Bagage control is immers ook een cruciale dienst bij de bagagebehandeling, met enorme consequenties bij onderbezetting. 
Lak aan afspraken en regels 
Dat Swissport het niet zo nauw neemt met afspraken tussen hen en het personeel is niks nieuws. Met acute onderbezettingen probeert ze meer winst te maken op de kap van het personeel en de reizigers. Dit toont aan dat Swissport geen belang hecht aan noch haar dienstverlening, haar klanten, de passagiers, noch haar personeel. Ze laten letterlijk iedereen “in de kou staan”. 
Swissport ‘interpreteert’ maar op en deinst niet terug om constant druk te zetten om de loon- en arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Recent ontsloegen ze bv. onterecht een arbeider hoewel er andere afspraken over waren gemaakt op sectoraal vlak. Geen alleenstaand verhaal, waardoor de sociale relaties gespannen zijn! Volgende week maandag is er naar aanleiding van het voorval vandaag een syndicale vergadering gepland om de toestand te bekijken… 
Ambigue situatie 
De luchtvaartmaatschappijen waren ook nogal snel om te spreken van een staking. Dit was op zijn minst gezegd niet netjes van hen, terwijl net het personeel van Swissport al het mogelijke aan het doen was om de operaties draaiende te houden. ACV-Transcom vindt dit dan ook schandalig en wenst verontschuldigingen vanuit enerzijds de betrokken luchtvaartmaatschappijen als van de Swissport-directie jegens het personeel van Swissport. 
Tegelijk toont dit ook de ambigue situatie aan waarin de luchtvaartmaatschappijen zitten. Zij zijn enerzijds “klant” bij de grondafhandelaars, maar aarzelen anderzijds niet om meteen “schuld” bij hen te leggen. Toch zijn het zij die constant de bagagebedrijven onder druk zetten qua prijszetting. Alles is te duur en moet sneller, meer flexibel. Zo komen de sociale relaties in de afhandelingsbedrijven onder hoogspanning. Als ACV-Transcom deden we in het verleden al meermaals voorstellen om dit hele systeem aan te passen en de problemen aan te pakken! 
Als dit het Nieuwjaarsgeschenk is aan de werknemers van Swissport, dan belooft ACV-Transcom een erg warm 2017!