Na maanden geduld sociale vrede opgezegd bij Belgocontrol

controletoren Zaventem
ACV Transcom besloot eerder vandaag – na consultatie van de achterban – om de sociale vrede die sedert juni 2014 werd gesloten op te zeggen. Dit nadat we al maanden wachten op het invullen van verschillende concrete punten die toen werden afgesproken. De vertrouwenscrisis bij het personeel zit erg diep, net als het wantrouwen jegens het management en de politiek.
Voor ACV Transcom is de rek eruit. Na 20 maanden geduld is het tijd voor actie én oplossingen. We gaan ons nog beraden over de concrete actievorm die kan gehanteerd worden om onze eisen en verzuchtingen kracht bij te zetten. Als ACV Transcom willen we gaan naar een geleidelijke opbouw van de actiemiddelen, waar we in eerste orde zullen proberen de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens te sparen. Geen blabla meer, maar échte daden. Zo is het uitblijven van een waarheidsgetrouw personeelsbehoefteplan in de vorm zoals overeengekomen in het protocol van juni 2014. Al maanden wachten we erop en moeten het doen met de belofte dat het komt.
De jarenlange stand-stil eist ondertussen zijn tol in diverse departementen. Zo een personeelsbehoeftenplan is essentieel in het bepalen de broodnodige aanwervingen en het opvangen van de compensatie-uren die door het personeelstekort worden gegenereerd. Bestaande regels en afspraken worden met de voeten getreden. Zo introduceerde men slinks een soort stand-by regeling in Charleroi zonder akkoord. Transparante selectieregels en –procedures ontbreken. Tevens staat – desondanks het akkoord van 2014 – een oplossing voor de Flight Data medewerkers uit. Een probleem gekend sinds 2013. Belgocontrol beperkte zich tot het beantwoorden van vragen hierover in de plaats van – zoals overeengekomen – het oplossen van de problemen van deze medewerkers.
De recente aanwerving van nieuwe luchtverkeersleiders is voor ons slechts een druppel op een hete plaat. Er is immers een gat geslagen in de benoemingen voor chef-luchtverkeersleiders en vacatures voor het opvolgen van diverse projecten. Een tekort dat dient aangevuld, maar zonder voldoende personeel in het operationele is het geen eenvoudige oefening om al deze openstaande functie in te vullen. Trouwens de onzekerheid met betrekking tot de gevolgen voor de eindeloopbaan maakt het niet eenvoudiger. Duidelijkheid en zekerheid – zoals ook overeengekomen in 2014 - dient daar snel gegeven. In 2014 voerde het ACV – na weken onderhandelen – finaal actie tegen de irrationeel Europees opgelegde besparingen naast een aantal problemen op vlak van het bedrijf zoals de eindeloopbaan, on-the-job training, aanpassen van interne opleidingsregels, …
Trouwens, het tweede Europees besparingsplan werd weliswaar aangepast – voor ons nog onvoldoende – maar is nog steeds niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Tot slot zorgt het uitblijven van de invoering van de mogelijkheid “personal settings” (wegens “te duur” terwijl dit volgens ons effectief een meerwaarde zal opleveren), en het replay tool in het luchtverkeersleidingsysteem voor heel wat ergernis. Dit net als het uit- of afstel van de renovatie van de rest-rooms in CANAC maar ook het opfrissen van de werk- en ontspanningsruimten in de regio’s en de noodzakelijke vervanging van de stoelen in de operationele units. Dit lijken banaliteiten, maar zijn typerend: van uitstel naar afstel en zien hoeveel rek er nog op zit.