Sectoraal akkoord bij luchtvaartmaatschappijen

Peter
Op 3 februari 2016 werd een sectoraal akkoord gesloten voor de luchtvaartmaatschappijen (paritair sub-comité 315-02). ACV Transcom haalde heel wat zaken binnen tijdens deze onderhandelingen.
Rond koopkracht komt er een jaarlijkse recurrente premie van 170 EUR bruto aan elke voltijdse werknemer en de jaarlijkse recurrente toekenning van ecocheques of een gelijkwaardig alternatief ter waarde van 100 EUR netto aan elke voltijdse werknemer, bovenop de totaliteit van het loon, premies en andere bijkomende voordelen zoals deze bestaan in de onderneming. De airlines hebben de mogelijkheid om op ondernemingsvlak - in akkoord met de vakbondsafvaardiging - af te wijken van voornoemde bedragen hetzij een andere invulling te geven aan de bedragen van bovenvermelde premies voor zover het voordeel toegekend op ondernemingsniveau minstens gelijkwaardig is. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging in de onderneming, zal de werkgever de eventuele afwijkingen overmaken aan de Voorzitter van het Paritair Subcomité, en dit uiterlijk op 30 juni 2016. De bestaande regelingen tijdskrediet worden geactualiseerd, net als de verlenging van de regelingen SWT (brugpensioen)vanaf 60 jaar met loopbaan van 40 jaar, vanaf 58 jaar na 40 jaar loopbaan en vanaf 58 jaar met 20 jaar nachtarbeid en 33 jaar loopbaan.
Onze eis om de loopbaanberekening voor vliegend personeel bij SWT in te voegen werd ingewilligd mits goedkeuring door het Beheerscomité van de RVA. Binnen het Sociaal Fonds zullen de huidige beschikbare middelen geëvalueerd worden naar hun doelmatigheid. Er moet bekeken worden of een heroriëntatie of herschikking nodig is in functie van eventuele nieuwe behoeften, dit evenwel zonder kostenverhoging. Eventueel inkomensverlies bij uitblijven vernieuwing luchthavenbadge wordt aangepakt via de mogelijkheid voor tijdelijke werkloosheid. De cao risicogroepen wordt voortgezet en na verder overleg mogelijk verbreed.