Sage bij FOD Mobiliteit

FOD Mobiliteit
Vandaag is er heel wat te doen over het ontslag van de voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Laurent Ledoux die sedert juli 2013 was aangesteld door toenmalig staatssecretaris Wathelet. De aanhoudende machtspelletjes die aan de gang waren tussen het huidige kabinet van minister Galant en Laurent Ledoux waren nefast voor heel wat medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Als ACV Transcom wensen we dan ook te benadrukken dat gedurende de voorbije moeilijke periode dikwijls de hardwerkende ambtenaren hiervan slachtoffer werden.
Desondanks deze moeilijke situatie hebben de medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer hun hoofd niet laten hangen en de diensten aan de bevolking zo goed als mogelijk blijven aanbieden en zich ten volle inzetten voor deze diensten en hun job. ACV Transcom hoopt dan ook dat aan deze zware periode eindelijk een eind komt aan deze saga en de toestand voor het personeel normaliseert en de rust in de FOD Mobiliteit en Vervoer weer kan keren. Zonder in detail te gaan m.b.t. de “eindstrijd” tussen minister Galant en Laurent Ledoux zijn er toch twee zaken die we onder de aandacht wensen te brengen:
Het is schandalig dat de interne documenten werden in de media gelekt en ook de medewerkers van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart met naam en toenaam worden bekend gemaakt. Dit is een grove schending van hun privacy. Als ACV zullen we de verantwoordelijke voor dit lek dan ook voor zijn verantwoordelijkheden stellen.
Met betrekking tot de luchthaveninspectie, de veiligheid op de luchthavens en de werking van de diensten van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart heeft Laurent Ledoux zelf begin 2014 deze dienst zelf “gereorganiseerd” en ‘geoptimaliseerd’ op basis van een eigen “interne” audit met alle gevolgen vandien. Er kwam zelfs een staking van in januari 2014…
We hopen dat nu de rust kan weerkeren in de FOD Mobiliteit en Vervoer en in respect voor de regels in het federaal ambt het personeelskader kan gestabiliseerd worden.