Ryanair: de eerste horde genomen naar sociaal overleg

Ryanair
Op 15 december communiceerde het Ryanair management dat het bereid was in te gaan op één van de eisen van het personeel, nl. starten met sociaal overleg. Ryanair liet dit weten aan de Iets, Britse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Portugese vakbonden. Niet zomaar, neen, al deze bonden deden eerder stakingsaanzeggingen tegen Ryanair om hun eisen kracht bij te zetten… 
Binnen het ITF en het ETF, onder internationale koepels, is men al langer bezig rond het ‘syndicaliseren’ van Ryanair. Zo was er een strategische meeting op vrijdag 1 december ’17 naar aanleiding van de collectieve beweging binnen het Ryanair-personeel. De conclusies van deze strategische vergadering werd toegelicht op de internationale meeting in Firenze van 16 december. Dank zij – de internationale samenwerking en de collectieve beweging binnen Ryanair – liet Ryanair weten hun jarenlange policy om met geen vakbonden te spreken, aan te passen. Dit is een eerste grote stap naar sociaal overleg binnen Ryanair, maar daarmee zijn de problemen nog niet van de baan én is dat écht sociaal overleg er nog niet. We zullen eerst moeten zien vooraleer te geloven… Feit is dat binnen Ryanair dan toch een reële stakingsdreiging heerste en dat het management er angst voor heeft. 
Samen sterk is voor ACV-Transcom geen loze leuze. Ook hier is er groot ongenoegen en dienen bedrijven aangepakt die weigeren degelijk sociaal overleg te organiseren en te voeren. Als ACV-Transcom zijn we steeds de mening toegedaan dat actie voeren het laatste middel is. Maar voor sociaal overleg moet je met twee zijn én de wil hebben tot dialoog. Heel wat werkgevers geloven niet in overleg, maar denken nog steeds en al te vaak dat vakbonden, werknemersvertegenwoordigers en de bedrijfsleiding tegengestelden zijn. Sociaal overleg is geen wij-zij verhaal. De eerste horde bij Ryanair is genomen, na jarenlange strijd. De komende dagen en weken zal duidelijk worden of men het bij Ryanair nu écht meent.