Protocolakkoord in de luchthavenuitbating

Auckland
Maandag 28 augustus bereikten we een protocol van sectorakkoord voor de luchthavenuitbating, na moeilijke en slepende onderhandelingen. In een sector waar de betrokken ondernemingen enorme winsten genereren, was het niet evident de werkgevers naar een minimaal sectoraal akkoord te duwen. Voor ACV-Transcom is het resultaat bevredigend, want een aantal van onze speerpunten zijn in het akkoord opgenomen. 
ACV-Transcom had haar eisenbundel al maanden op tafel liggen, met als speerpunt de invulling van de volledige loonmarge voor de werknemers op het ondernemingsvlak én het kader te creëren voor alle mogelijkheden rond eindeloopbaan (SWT nacht, zware beroepen, tijdskrediet met motief en eindeloopbaan). Het resultaat van het sectorakkoord is voor ACV-Transcom dan ook bevredigend, al had het allemaal wel wat sneller gekund… 
Zo moeten op Liège Airport, Brussels Airport, Oostende en Antwerpen Airport de onderhandelingen opgestart worden met de syndicale vertegenwoordigers om de loonmarge concreet in te vullen. Elk van deze luchthavens/bedrijven hebben eigen noden en de werknemers eigen verzuchtingen. Dit moet dus op ondernemingsvlak worden gerealiseerd. Indien voor eind dit jaar geen ondernemingsakkoord gevonden wordt, dienen de reële lonen met 1,1% te stijgen. 
Sectoraal worden ook de SWT-stelsels nachtarbeid en zware beroepen verlengd voor twee jaar. Het SWT-stelsel lange carrière wordt ingevoerd net als tijdskrediet mogelijkheden met motief als landingsbanen.