Continuïteit en capaciteit belangrijker dan veiligheid

Luchthaven Deurne
Via de pers werd ACV-Transcom vandaag op de hoogte gebracht van het jaarverslag van Belgocontrol. Ook de economische en financiële cijfers werden tot op heden verborgen gehouden voor het nochtans wettelijk voorzien overleg met de sociale partners. Voor ACV-Transcom is dit hét voorbeeld van hoe Belgocontrol omgaat met sociaal overleg en haar personeel: hautain! De goede resultaten uit volgens het verslag behoeven toch een aantal kanttekeningen. Ondanks de vele uitspraken en beloften, zien we binnen Belgocontrol dat continuïteit en capaciteit dé prioriteit is ten nadele van de veiligheid. 
“Op de vleugels van de groei” is eerder “Op de vleugels van de (personeels)tekorten”. Hoewel we nog steeds geen inzage hebben gekregen in de financiële cijfers van Belgocontrol, weten we als ACV-Transcom toch een aantal zaken vanuit de bestaande situatie en het verleden. Zo stelde Belgocontrol een ‘Toekomstplan 2020” voor, waar ACV-Transcom pas gisteren via e-mail werd van op de hoogte gebracht én nadat we het management met actiedreiging het mes op de keel hadden gezet. 
“Vernieuwde aanpak” 
Volgens het verslag “leidde de vernieuwde aanpak van Belgocontrol sinds 2014 de voorbije jaren tot almaar betere financiële en operationele resultaten.” Hier willen wij toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. Deze goede resultaten zijn immers vooral te danken aan een gebrek aan investeringen of investeringen die werden vooruitgeschoven en een algemeen personeelstekort bij de basisdiensten van het bedrijf (technische diensten, meteodienst en luchtverkeersleiders). De andere ondersteunende diensten (ICT, administratie, …) duwt men stilaan buiten om externe firma’s binnen te halen. 
Verder kon men de jarenlange blokkage inzake de diensten die Belgocontrol leverde voor de regionale luchthavens oplossen, waardoor men daar nu inkomsten uit kan halen. Dit alles overgoten in een sausje waarbij men constant zaken laat overnemen door externe firma’s, aan het uitbesteden is of door consultants laat doen. ACV-Transcom vraagt zich af of men door deze uitbestedingen de veiligheid nog steeds kan garanderen. We naar de recente problemen op de toren van Charleroi omdat de communicatielijnen verlopen via Proximus en niemand wist dat ze eraan gingen werken. De gevolgen waren gelukkig beperkt… 
Zo zijn nog voorbeelden… Het huzarenstukje voor de luchthaven van Wevelgem was zo goed voorbereid dat de gesloten personeelsakkoorden qua roosters ed. nog geen maand na het afsluiten dienden aangepast. 
Een vooruitziend personeelsbeleid? 
Het klopt dat de noodzakelijke inhaalbeweging op het vlak van personeel vorig jaar werd verder gezet met de aanwerving van 32 luchtverkeersleiders die hun tweejarige opleiding konden aanvatten. Door het gebrek aan luchtverkeersleiders moesten de 32 nieuwelingen wel in het buitenland worden opgeleid omdat er binnen Belgocontrol geen instructeurs meer voorhanden zijn in het eigen opleidingscentrum. Die zijn nodig voor de operationele activiteiten. Bij die uitbesteding had ACV-Transcom veel vragen, waarop men nog steeds de concrete antwoorden schuldig blijft. 32 is bovendien nog steeds veel te weinig en kan enkel de grootste noden lenigen. Op de controletorens van Luik, Charleroi, en op CANAC is er nog steeds een groot personeelstekort. 
Op korte termijn zouden nog minstens 30 luchtverkeersleiders moeten worden aangeworven bovenop het aantal dat de komende jaren zal uitstromen. De komende zes jaren dienen dus minimaal 50 verkeersleiders per jaar in te stromen om op een aanvaardbare personeelsbezetting te komen. Van de resterende 50 personeelsleden waren er quasi geen aanwervingen voor de andere operationele diensten (techniekers om de systemen te onderhouden en meteo). Ook daar is een zware inhaalbeweging nodig en voorziet men ook voor het komende jaar veel te weinig instroom. Ook een voorbode van uitbesteding naar Nederlands model? We wijzen er trouwens op dat LVNL (Nederlandse verkeersleiding) op deze uitbestedingsstappen aan het terugkomen is. 
Technische vacatures raken nauwelijks ingevuld. Volgens het bedrijf wordt er volop gezocht naar de geschikte profielen maar die zijn blijkbaar moeilijk te vinden. Intussen onderneemt Belgocontrol absoluut niets om bekwaam technisch personeel te behouden. Zo hoeven technische medewerkers met jarenlange ervaring bij Belgocontrol op geen extra’s te rekenen terwijl externen op één week tijd tot experts en managers worden gepromoveerd. Het is hallucinant dat Belgocontrol na al die tijd nog steeds niet heeft begrepen dat een technieker met 10 jaar ervaring in de luchtvaart niet zomaar kan worden vervangen. 
Van een vooruitziend personeelsbeleid is voor ACV-Transcom dan ook geen sprake. 
Lopende personeelsproblemen 
Naast de structurele personeelstekorten in heel wat operationele diensten - diensten die nu enkel draaien dankzij de inspanningen van het nog aanwezig personeel – zijn er heel wat dossiers die Belgocontrol voor zich uit blijft schuiven en waar ACV-Transcom eindelijk duidelijkheid wenst. Zo hanteert Belgocontrol maffiapraktijken inzake de wettelijk voorziene rechten van medewerkers voor het nemen van loopbaanonderbreking, is er geen sprake van een transparant loonbeleid voor de contractuele medewerkers, is de nachtvergoeding voor technici (met heel wat verantwoordelijkheden) nog steeds € 2 (???) per nacht (ondanks onze eis tot aanpassing van in 2016), weigert men onderhandelingen inzake de uitbesteding van de ICT diensten, weigert men een protocol inzake duidelijk voor de integratie van de militairen, weigert men duidelijkheid te verschaffen inzake de joint venture met EPNB, … Voor ACV-Transcom moeten tenslotte de luchtverkeersleiding en de nodige ondersteunende diensten zoals meteo, technische diensten, administratie, ICT een zuivere openbare dienst blijven gelet de veiligheidsrol die moet gespeeld worden.