Positieve voorstellen luchtvaart van Di Antonio

De visie rond de Waalse luchthavens die Waals minister Carlo Di Antonio in het Waals Parlement voorstelde, zijn lang zo gek niet. De werkgelegenheid in de luchtvaartsectoren zou zo een ferme boost kunnen krijgen. We begrijpen dan ook niet dat men blindelings de voorstellen van Di Antonio afschoot. 
Een verdere doorgedreven integratie zoals Di Antonio voorstelde is dus zeker geen luchtspiegeling, maar voor ons een doordachte beleidsoptie. Deze integratie moet voor ons verder gaan dan enkel Wallonië, en ook federaal geïmplementeerd worden. Dit zou een einde maken aan de nodeloze concurrentie tussen de Belgische luchthavens. Elke Belgische luchthaven kan perfect zijn plaats hebben. Er zijn groeimogelijkheden binnen een niche die we dan op Belgisch niveau perfect kunnen uitspelen als de Belgische luchtvaart en logistieke draaischijf. 
Belgocontrol goedkoper 
Waar we het niet mee eens zijn, is dat Di Antonio de luchtverkeersleiding wil liberaliseren. Hij wil de verkeersleiding laten verzorgen door een andere speler dan Belgocontrol. Het bedrijf zou te duur zijn, zeker als de Waalse luchthavens de geleverde diensten effectief moet betalen. Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, waar het luchtruimbeheer is ‘geliberaliseerd’. Zo levert het Duitse DFS (Deutsche Flug Sicherung) ook in het Verenigd Koninkrijk diensten. De kostprijs per eenheid van de DFS is trouwens 90, deze van NATS (de verkeersleiding van het VK) staat ook op 90, terwijl Belgocontrol op 70 zit in het meest drukke en complexe luchtruim van Europa. Goedkoper is het dus niet. 
Veiligheid daalt 
Een liberalisering is ook nadelig voor de veiligheid. Er is meer coördinatie nodig tussen de verschillende spelers en zo verhoogt het risico op fouten en ongevallen. Bovendien is er een besparingsdrang tegenover de concurrentie, waardoor bespaard wordt op kosten en zo de veiligheid onder druk komt. Een mogelijk alternatief is een versterkte BENELUX-benadering. 
ACV-Transcom is dus zeker bereid het andere deel van de visie van minister Di Antonio mee verder uit te werken. Onze visie richt zich op het aanzwengelen van de Belgische luchtvaartsectoren en de extra (directe en indirecte) tewerkstelling die dit kan genereren. Wij roepen de minister dan ook op om snel dit overleg op te starten met ACV-Transcom en de andere overheden.